PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Trybuna komisji III Miedzynarodowe Targi Konne "Hippica Varsovia' 03"


W dniach 23-25 maja odbywały się na warszawskim Służewcu Targi Konne "Hippica Varsovia '03". Wśród 58 stoisk było również nasze PTTK-owskie (nr 15). Jako jedyni, spośród 6 stoisk promujących ośrodki jeździeckie (pozostałe stoiska to sklepy jeździeckie, łowieckie itp.), posiadaliśmy ofertę dotyczącą uprawiania turystyki jeździeckiej i to po wytyczonych przez PTTK szlakach konnych w górach.

To, co jeszcze wyróżniało naszą ofertę to - sprawdzony w PTTK system odznak, w tym wypadku jeździeckich (w stoisku były plakaty promujące wszystkie nasze odznaki oraz widokówki z JOGTJ). Szczegółowe propozycje zawierały ulotki z Ośrodków Górskiej Turystyki Jeździeckiej afiliowanych przy PTTK: Ryszarda Krzeszewskiego ("U Prezesa" w Chmielu) - członek KGTJ ZG PTTK i Prezes Klubu GTJ PTT przy Oddziale w Ustrzykach Dolnych, Dariusza Mielczarka (Stajnia "Rumak" w Kotani) - jw., członek Klubu GTJ PTTK przy Oddziale w Ustrzykach Dolnych, Józefa Kuśnierza (Gosp. Agroturystyczne w Lipowcu), Kazimierza Pierzgi (Gosp. Agroturystyczne w Gaboniu, Beskid Sądecki) - Klub Jeździecki PTTK przy Oddziale w Nowym Sączu, Bogdana Pietrzyka (OGTJ w Bukowinie Tatrzańskiej), Kazimierza Kocjana (OTJ "Kontur" Jura Krakowsko-Częstochowska) oraz folder "Konno przez Jurę Krakowsko-Częstochowską" - popularyzujący ośrodki GTJ oraz szlak konny (250 km) z Nielepic k. Krakowa do Częstochowy.

Ponadto ciekawą ofertę zawierał folder "Małopolska Szkoła Konna"(rozdawany w naszym stoisku), w którym prezentowano OGTJ okolic Tarnowa, gdzie odbywać się będą praktyki zawodowe uczniów policealnej klasy kształcącej w specjalności: technik - hodowca koni. W programie nauczania będzie realizowany kurs na uprawnienia przodownika górskiej turystyki jeździeckiej PTTK.

W ciągu 3 dni trwania targów odwiedziło nas wielu gości. Większość o sprecyzowanych oczekiwaniach, którym PTTK, ze swoją ofertą, jest w stanie sprostać. Było wiele konkretnych i ciekawych rozmów. Byli również znajomi, którzy po raz pierwszy trafili do naszego stoiska na pierwszych targach.

Przygotowany przez Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej kalendarz imprez, wakacyjnych obozów i kursów, wraz z wykazem (na razie 4) ośrodków na nizinach, choć w skromnej szacie graficznej, był również chętnie zabierany przez odwiedzających nasze stoisko. Niestety, nie posiadamy już folderu o szlakach konnych w Beskidach (wydany w 1997 r. folder już się rozszedł), a pytano o niego. Dla posiadających dostęp do Internetu, w pewnym sensie, zastępuje go wykaz Ośrodków Górskiej Turystyki Jeździeckiej afiliowanych przy PTTK. Strony www.pttk.pl doskonale reklamowały dwie widokówki.

Najliczniejszą grupą, która nas odwiedziła, byli żołnierze ze Szwadronu Kawalerii WP. Sympatyczne były wizyty członków naszego Towarzystwa i tych, którym kojarzymy się tylko z GOT. Koledzy "koniarze" ze Związku Trakeńskiego w Polsce, jako członkowie PTTK - żeglarze, również zainteresowali się naszą ofertą wędrówki konnej po górach.

Czy warto było wziąć udział w targach? Z pewnością TAK. To, za nie takie duże pieniądze, doskonała reklama naszego Towarzystwa w ogóle, reklama turystyki jeździeckiej, przodowników i odznak turystyki jeździeckiej PTTK. Dzięki zaś obecności mediów również reklama w radiu i w telewizji. W materiale nakręconym przez TVP-3 była informacja o obecności PTTK, z ofertą turystyczną, na targach.

Zostaliśmy zauważeni i docenieni przez organizatorów najstarszych w Europie targów koni w Weronie - otrzymaliśmy propozycję udziału w 105. Międzynarodowych Targach Koni FIERACAVALLI '2003 (6-9 XI 2003) oraz organizatora targów na Słowacji.

Organizacja stoiska i koszty udziału w targach:

  • koszt udziału w targach (stoisko 6 m2) - 1669,53 zł. Braliśmy udział po raz trzeci, co dało nam prawo do 10 % zniżki w opłatach;
  • przygotowanie stoiska (wystrój) - D. Mielczarek i G. Orłowska-Rybicka, Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK (koszty dotyczyły jedynie powielenia materiałów, czyli papier i ksero);
  • delegacja D. Mielczarka (koszty podróży + diety) - 169 zł.
  • obsługa stoiska społecznie - Dariusz Mielczarek, Grażyna Orłowska-Rybicka (codziennie od 9.30-18.30); dorywczo wspierał Andrzej Ruta, Agnieszka Kęska i Kasia Chojnacka z Klubu Turystyki Jeździeckiej PTTK przy Oddziale w Piasecznie oraz Karol Rybicki (likwidacja stoiska).

Wnioski, jakie nasunęły się obsługującym stoisko członkom Komisji: warto, opierając się na istniejącym systemie ośrodków afiliowanych, przygotować oferty wczasów w siodle dla gości zagranicznych; może wspólnie ze Spółką Karpaty lub COTG; niezbędne jest wydanie folderu o szlakach jeździeckich, szczególnie w Beskidach; konieczne staje się poszerzenie oferty na nizinach (ośrodki afiliowane) z uwzględnieniem informacji o możliwości zdobywania odznak oraz kalendarza imprez.

Grażyna Orłowska-Rybicka

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT