PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Gościliśmy Przodowników Turystyki Pieszej


Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze był gospodarzem Dolnośląskiej Narady Aktywu Turystyki Pieszej i miejscem podsumowania 30. Jubileuszowego Indy widualnego Rajdu "6×Dolny Śląsk". W dniach 25-26 stycznia 2003 r. gościliśmy 64 przodowników turystyki pieszej PTTK z 20 oddziałów Dolnego Śląska oraz z Oddziału PTTK w Żarach (woj. lubuskie) i Oddziału PTTK PKP w Poznaniu.


Uczestnicy Wiosennej Narady Piechurów
Dolnego Śląska w Jaworze, przed "Kościołem Pokoju"

W sobotę Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK pod przewodnictwem Henryka Antkowiaka podsumował sezon turystyki pieszej na Dolnym Śląsku oraz wytyczył zadania na rok bieżący. Wieczorem 10 przodowników (w tym 3 z Jawora) rozszerzyło uprawnienia przodownickie na kolejne regiony Polski.

W niedzielę obrady prowadził Bogusław Golonka, prezes oddziału w Jaworze, który powitał Teofila Ligenzę vel Ozimka - Honorowego Członka PTTK i Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej z Jeleniej Góry. Informację o osiągnięciach jaworskiego oddziału w roku 2002 oraz planach turystycznych na rok bieżący przedstawił Julian Zasławski. Henryk Antkowiak wręczył legitymację przodownika turystyki pieszej Markowi Rolskiemu z Legnicy oraz medale Pięćdziesięciolecia KTP PTTK zasłużonym dla dolnośląskiej turystyki. Z Jaworzan takie wyróżnienie otrzymał Zdzisław Nowocień, który jako komandor rajdu "6×Dolny Śląsk" przedstawił zebranym historię tej imprezy i jej twórców, w związku z jubileuszem 30. edycji. Podsumowując jubileusz (w tym także własny - piętnastolecia przewodniczenia rajdowi) wręczył najbardziej aktywnym piechurom nagrody rzeczowe. Otrzymali je m.in.: Teofil Ligenza vel Ozimek i Teresa Sobierajska z Jeleniej Góry, Wiktor Gumprecht z Mysłakowic, Ryszard Kuczer z Lubska, Henryk Antkowiak z Legnicy, Krystyna Pudło z Wałbrzycha, Henryk Sławiński z Lubania Śląskiego, Antoni Litwin z Olszyny, Jerzy Niebrzydowski z Wrocławia i Józef Czernicki z Międzygórza.

Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej serdecznie dziękuje Urzędowi Miasta w Jaworze, ks. Romanowi Kluzowi z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze, Krystynie Jankiewicz - dyrektor PKO BP O. Jawor i kierownictwu oraz pracownikom Bursy Między-szkolnej w Jaworze za pomoc i wsparcie w organizacji tej imprezy. Była ona doskonałą promocją naszego miasta i jego bezcennych zabytków.

Julian Zasławski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT