PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

PTTK w 140. Rocznicę Powstania Styczniowego


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK z dużym pietyzmem podchodzi do spraw szerzenia wiedzy historycznej podczas imprez pieszych. Gdzież lepiej niż w miejscu bitwy budzić patriotyzm w młodych sercach opowieścią o przewagach polskiego żołnierza, gdzież lepiej wchodzi do głowy lekcja historii, jak nie w zamkowych murach? Rocznice historycznych wydarzeń są od lat pretekstem do takich działań przodowników i ogniw turystyki pieszej PTTK. Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego koordynuje te poczynania, rzucając hasło cyklu imprez, proponując okolicznościowe odznaki albo Indywidualne Rajdy Piesze.

Te ostatnie stały się od kilku lat specjalnością duetu oddziałów: wareckiego i stołecznego. Regulamin kolejnego takiego rajdu ukazał się w numerze 3/2002 "Gościńca". Tym razem rajd poświęcony był 140. rocznicy bohaterskiego zrywu narodu polskiego przeciw zaborcy, znanego pod nazwą powstania styczniowego. Oficjalna inauguracja tego rajdu połączyła się z uroczystością, jaka odbyła się w Warszawie w dniu 23 stycznia 2003 r.

W samo południe w kościele Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży spotkali się turyści i krajoznawcy na mszy świętej poświęconej bohaterom powstania styczniowego. W obecności kilkunastu pocztów sztandarowych (naszego Towarzystwa i kombatantów) nabożeństwo odprawił biskup Marian Duś. W okolicznościowej homilii przypomniał historię narodowego zrywu oraz udziału w nim Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Po mszy nastąpiły wystąpienia przedstawicieli organizatora uroczystości - Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i zaproszonych gości - przedstawicieli władz.

O godzinie 13.00 zebrani przemaszerowali na pobliską ulicą Książęcą, gdzie na frontonie kamienicy umieszczono pamiątkową tablicę ku czci św. Brata Alberta. Przechodnie z zaskoczeniem przyglądali się temu pochodowi prowadzonemu przez biskupa, a niektórzy z nich przyłączali się do nas. Na dość wąskiej ulicy służby porządkowe zatrzymały ruch pojazdów, aby pomieścić zebranych. Przy udekorowanej tablicy stała warta honorowa złożona z żołnierzy i harcerzy.

Nastąpiło poświęcenie tablicy, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. Szczególnie wzruszającą chwilą było odśpiewanie przez zebranych pieśni Boże coś Polskę..., tak często słyszaną na ulicach Warszawy w okresie powstania styczniowego. Działo się to naprzeciw budynku (położonego po drugiej stronie ulicy), w którym zapadły decyzje o rozpoczęciu powstania.

Takim mocnym akcentem rozpoczął się Indywidualny Rajd Pieszy w 140. Rocznicę Powstania Styczniowego. Często z inspiracji turystów władze lokalne przypominają sobie o konieczności opieki nad miejscami pamięci, bitew, mogił powstańczych. Nasza akcja przynosi oprócz korzyści duchowych również materialne, gdy zostają uporządkowane mogiły, odnowione pomniki, upamiętnione bezimienne dotychczas miejsca związane z historią powstania. Przecież należy się to tamtym chłopakom (a czasem i kobietom), którzy zostawili wszystko, co mieli i ponieśli swoje życie na bardzo niepewne drogi walki o Polskę.

Stanisław Łuć

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT