PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Diabelski kamień w Bisztynku


Biskupi Kamień, czyli Diabelski Kamień (niegdyś zwany Gryfim Głazem), to głaz narzutowy o obwodzie 28 m, wysokości 3,2 m, granitowy, spory i silnie popękany.

Głęboka szczelina dzieli go na dwie części. Widoczne są ślady uszkodzeń. Jest to największy głaz polodowcowy na Pojezierzu Mazurskim.

Z głazem tym związana jest następująca legenda:

Mieszkał w Bisztynku ubogi szewc, los nie poskąpił mu tylko dzieci. Było ich tyle, że kiedy urodziło się ostatnie, nie miał już kogo prosić na kuma. Martwił się szewc, praca mu nie szła, powędrował więc do miasta. Może jakaś rada się znajdzie? Minę miał tak strapioną, że przechodzący właśnie nieznajomy młodzieniec spytał go, czym się tak frasuje. Chłop chętnie zwierzył się ze swej troski.

- No to ja ci będę kumem - rzekł na to młodzieniec - Ale jak chłopak szkoły ukończy, to ja przyjdę po niego.

Uradował się szewc - nie tylko znalazł kuma, ale jeszcze takiego, co mu chłopaka do szkół pośle. W następną niedzielę odbyły się chrzciny. Nieznajomy w dwa czarne konie zajechał przed chałupinę szewca i powiózł dziecko do kościoła. Michał na imię mu dano. Gdy wrócili do domu, kum wręczył ojcu trzosik na naukę chłopca.

Chłopiec był zdolny, kształcony na księdza, nie przypuszczając, że to za diabelskie pieniądze. Michał nauki ukończył i miał pierwszą mszę odprawić, bo tak się ugadali, że zanim Michał mszę ukończy, diabeł wielki kamień z Afryki przyniesie i przyjdzie po niego. Poleciał co tchu, ale kamień był olbrzymi i ciężki okrutnie. Gdy był nad przedmieściami Bisztynka usłyszał, że msza się skończyła. Zatrząsł się diabeł ze złości, że się spóźnił i Michałową duszę stracił. Kamień wysunął mu się z rąk i z wielkim hukiem spadł na miejsce, gdzie dotąd się znajduje.

Mieczysław Wojecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT