PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Na kłopoty bociany
Pierwsze w Polsce Muzeum Bociana Białego


W wiosce Kłopot (gmina Cybinka, powiat Słubice, woj. lubuskie) otwarto kwietnia 2003 r. pierwsze w Polsce Muzeum Bociana Białego. Właśnie tam bowiem znajduje się jedna z najciekawszych w naszym kraju kolonia bociana białego, na którą składają się 37 bocianie gniazda (na 40 domów mieszkalnych). Kłopot (liczący 146 mieszkańców) otrzymał certyfikat "Bocianiej Wioski". W Muzeum zgromadzono eksponaty kulturowe, czyli obrazki, pocztówki, talerze, butelki, oczywiście wszystko z bocianem oraz eksponaty prezentujące życie bociana oraz jego ochronę.

Tylko w Kłopocie można to wszystko zobaczyć, a nawet kupić niepowtarzalną poduszkę z bocianem, zjeść bocianie flaczki, domowy chleb ze smalcem i przepyszne ciasta, przejechać się bryczką na Eisenhuttenstadt. Tylko tam można zobaczyć dwa bocianie gniazda na jednym dachu i zaliczyć bocianią lekcję w muzeum.

Otwarcie muzeum poprzedziła msza św. w kaplicy, która mieści się w tym samym budynku co muzeum, odprawiona przez ks. Ryszarda Gassa, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białkowie.

Wieś przygotowana jest dobrze na przyjazd turystów. W muzeum jest schronisko turystyczne, ale pokój można także wynająć "u mieszkańców". Można też przenocować na polu namiotowym, a jest po co nocować: Kłopot sąsiaduje z Krzesińskim Parkiem Krajobrazowym o urodzie i walorach nie do opisania.

Dlaczego bociany wybrały tę okolicę? Tego nie potrafią wytłumaczyć sami ornitolodzy. Mieszkańcy nie zastanawiają się, dlaczego ptaki upodobały sobie ich wioskę. Wiedzą, że w dom z bocianim gniazdem nigdy nie uderzy piorun, dlatego pomagają w ochronie ptaka, ustawiają specjalne podstawy pod gniazda, czasem nawet dokarmiają.

Choć bocianie gniazdo jest zagrożeniem dla konstrukcji dachu (wieloletnie nasiąknięte wodą, może ważyć nawet pół tony), w Kłopocie jest zawsze mile widziane. Według mieszkańców gospodarstwo, do którego boćki przylecą jako pierwsze, będzie miało dobry rok.

Do powstania Muzeum Bociana Białego w Kłopocie przyczynili się sami mieszkańcy wsi, również liczne instytucje i organizacje. Z pomocą pośpieszyli m. in.: Urząd Miasta i Gminy w Gubinie, United Nations Development Programme - GEF Small Grants Programme (placówka ONZ wspierająca małymi dotacjami ochronę przyrody i aktywizację społeczeństw lokalnych), Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Liga Ochrony Przyrody (obchodząca w tym roku 75- lecie) z prezesem Zarządu Okręgu dr. Leszkiem Jerzakiem.

Ze wszystkich boćków żyjących na świecie co piąty przylatuje do wioski do Polski. Gnieździ się u nas około 30 tys. bocianich par. Przylatują w końcu marca, przez 3 miesiące wychowują w gniazdach dwa do czterech piskląt, którym muszą dostarczyć dziennie 2-3 kg pożywienia. Składa się głównie z dżdżownic, owadów, żab i kijanek, rybek, myszy, a nawet kretów. W końcu lipca bociany opuszczają gniazdo, a w końcu sierpnia odlatują na zimowiska. Po przebyciu ponad 10 tys. km docierają do południowej Afryki w listopadzie lub grudniu. W styczniu zaś już szykują się do powrotu.

tekst i zdjęcia: Mieczysław Wojecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT