PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

20 lat Muzeum Miasta Gdyni


Muzeum Miasta Gdyni powołane zostało 6 stycznia 1983 r. Powstało na bazie zbiorów Działu Historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Do roku 2003, w którym muzeum obchodzi jubileusz 20-lecia swojej działalności, zgromadzono w nim ponad 60 000 obiektów w trzech działach merytorycznych i ponad 8 000 woluminów w bibliotece.

Dział Dokumentacji Historii Miasta i Portu gromadzi fotografie, pocztówki, przedmioty kultury materialnej, dokumenty, plany, mapy, plakaty. Dział Sztuki gromadzi obrazy, rysunki, grafiki, tkaniny artystyczne, rzeźby i medale. Dział Naukowo-Edukacyjny udostępnia fotogramy wystawowe, filmy dokumentalne, przezrocza, prowadzi dokumentację video wydarzeń muzealnych, organizuje lekcje muzealne, odczyty oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka posiada obszerny księgozbiór dotyczący Gdyni i jej historii. Gromadzi literaturę i prasę fachową z zakresu dyscyplin reprezentowanych w zbiorach muzeum, przedwojenną prasę gdyńską i krajową, przewodniki, informatory, wydawnictwa o tematyce morskiej.

Ze zgromadzonych w muzeum zbiorów często korzystają uczniowie, studenci, naukowcy, dziennikarze i wydawcy.

Muzeum organizuje wystawy czasowe w "Domku Abrahama" i w Sali Wystawowej w Centrum Kultury i Rozrywki "Gemini" oraz okazjonalnie w różnych instytucjach, w szkołach i w bibliotekach na terenie Gdyni. Rozwija też współpracę z innymi placówkami muzealnymi i stowarzyszeniami, dzięki czemu realizowane są różne działania wystawiennicze.

Od początku działalności Muzeum Miasta Gdyni zorganizowało 214 wystaw, w tym wystawy stałe i czasowe. Niektóre z nich eksponowane były w innych placówkach w kraju m.in.: w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie, w Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, w Muzeum Sopotu. Jedna z wystaw etnograficznych prezentowana była w Muzeum Etnograficznym w Kilonii.

Muzeum Miasta Gdyni, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku i inne placówki muzealne Pomorza wraz z pomysłodawcą artystą plastykiem Aleksandrą Bibrowicz-Sikorską przygotowują przeglądy sztuki tkackiej pod nazwą Międzynarodowe Nadbałtyckie Biennale Miniatury Tkackiej. Wynikiem są wystawy pokonkursowe organizowane na "Darze Pomorza" w Gdyni oraz wiele wystaw towarzyszących.

Rozpoczęta w kwietniu 2002 r. budowa gmachu Muzeum Miasta Gdyni umożliwi po jego ukończeniu pełną prezentację zbiorów muzealnych. Wynosząca ponad 3 000 m2 powierzchnia pozwoli na realizację wystawy stałej obrazującej historię Gdyni, jednoczesne istnienie różnorodnych wystaw czasowych, galerii oraz organizację spotkań i koncertów.

Dagmara Płaza-Opacka

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT