PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

W środku Polski ziemia znana i nieznana...


Chciałabym zachęcić Czytelników do odwiedzenia naszego województwa, gdzie w środku Polski ziemia znana i nieznana. Walory krajoznawcze, przyrodnicze i kulturowe województwa łódzkiego, choć wielu osobom mało znane, godne są polecenia wszystkim, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkich miast i modnych kurortów.


Willa R. Richtera (fot. A. Danowski)

Centralne położenie na styku historycznych krain Polski - Wielkopolski, Mazowsza i Śląska - wpłynęło na rozwój osad ludzkich, kształtując układ i znaczenie wielu miast, m.in.: Sieradza, Łęczycy, Piotrkowa Trybunalskiego, Rawy Mazowieckiej i Wielunia.

Zachowało się tutaj wiele pamiątek przeszłości chętnie dziś oglądanych przez turystów, m.in.: muzea historii miast Łodzi, Pabianic, Sieradza, Zduńskiej Woli, Głowna, muze łowickie, Muzeum Historii Opactwa w Sulejowie-Podklasztorzu, Ziemi Wieluńskiej i wiele innych niezwykle ciekawych, jak chociażby Muzeum Społeczne w Przedborzu czy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, w którym czas jakby się zatrzymał..., a właściciele przed chwilą wyszli, pozostawiając drzwi otwarte dla wszystkich chętnych i ciekawych poznania wnętrz dworskich z XIX w.

Nakładanie się różnych kultur rozwinęło folklor pielęgnowany do dziś na ziemiach sieradzkiej, wieluńskiej, łowickiej i opoczyńskiej. Jeżeli chcielibyście, na przykład, spróbować wiejskiego chleba, to warto wybrać się do Izby Regionalnej w Wojsławicach na lekcje "od ziarenka do bochenka" i przekonać się, jaką drogę musi pokonać ziarno zanim stanie się chlebem, a smak własnoręcznie upieczonego chleba będziecie długo pamiętać. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że potrawą naszego terenu jest kugiel. Do dzisiaj można spotkać w niedzielny poranek wędrujących mieszkańców Przedborza po niedzielnej mszy świętej z garnkami tej niezwykłej potrawy, którą właśnie odebrali z pieca chlebowego.

Folklor to strój, zwyczaje i obrzędy, jak: wesele sieradzkie we wsi Chojne, "Wesele" w Lipcach Reymontowskich, łowickie i opoczyńskie wycinanki, ale także spotkania z osobami uprawiającymi ginące zawody, na przykład: garncarza, kowala, tkacza, snycerza i innych.

Specyfikę naszego regionu ukształtowała w dużej mierze historia przemysłu, kiedy to na początku XIX w. Łódź z małego miasteczka rolniczego stała się wielkim ośrodkiem przemysłu włókienniczego. W okresie tym rozwinęły się również inne miasta: Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Pabianice. Niestety, w ostatnich latach oblicze tych miast uległo przemianie. Wiele starych zakładów upadło. Dawne fabryki, pałace właścicieli oraz budowane w różnych stylach kamienice są pamiątką tamtych czasów. Niekiedy elewacje kamienic pięknieją, a ulica Piotrkowska w Łodzi to miejsce, które z pewnością należy w czasie wędrówek po naszym województwie również odwiedzić, jak również zatrzymać się przy rzeźbie "Kuferek Reymonta", przejechać rikszą i spojrzeć na zabytkowe fasady, które zaskakują swą niezwykłą urodą i wiodą nasze myśli ku odległej epoce Ziemi Obiecanej.

Przemysłowy charakter miast sprawił, że obok siebie mieszkali i pracowali Polacy, Niemcy, Rosjanie i Żydzi. Na styku czterech kultur - tak mówimy często o swoim rejonie. Ślady tych kultur, przenikające się wzajemnie, są widoczne w wielu miejscach naszego województwa, jak nigdzie indziej w Polsce.

O wyjątkowości naszej Ojcowizny stanowi urozmaicenie. Na niewielkim obszarze skupione są różnorodne atrakcje: fragmenty Jury Krakowsko-Wieluńskiej, Wzgórza Opoczyńskie, rozbudowany system rzek i rzeczek, stawy i jeziorka, zbiornik Jeziorsko i Zalew Sulejowski, parki krajobrazowe i rezerwaty, rozległe kompleksy leśne i imponujące zabytki.

Województwo łódzkie ma swoją specyfikę, warto tu przyjechać i zobaczyć jeszcze więcej niż się widziało gdzie indziej. Tym bardziej że w regionie krzyżują się arterie komunikacyjne - dzięki czemu z każdego zakątka Polski jest tu blisko.

Każdy, kto zajrzy tu choćby na jeden dzień, szybko przekona się, że to stanowczo zbyt krótko, aby choć pobieżnie zapoznać się z turystycznymi atrakcjami naszej ziemi.

W środku Polski jest województwo łódzkie, gdzie ziemia znana i nieznana...

Jolanta Śledzińska


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT