PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Stawiamy na młodzież


Już XXVI rajd po Ziemi Pszczyńskiej przygotowany został przez PTTK Oddział w Pszczynie i odbył się 14 czerwca bieżącego roku. Wzięło w nim udział 35 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich powiatu pszczyńskiego. Odbywał się na pięciu trasach rowerowych i czterech pieszych - przygotowanych i obsługiwanych społecznie przez członków zrzeszonych w Kole Przewodników przy Oddziale PTTK w Pszczynie. Każda drużyna po przejściu lub przejechaniu wybranej trasy brała udział w quizie na temat znajomości ziemi pszczyńskiej, który rozstrzygał o zajmowanym przez uczestników miejscu.

Quiz dla szkół podstawowych wyłonił następujących zwycięzców:

  • I miejsce - drużyna "Kujony z Łąckiej strony I" ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące,
  • II miejsce - drużyna "Kujony z Łąckiej strony II" również ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące,
  • III miejsce - drużyna "Z rowerem Błażeja" z Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Pszczyny,
  • IV miejsce - drużyny: "Czaple" ze Szkoły Podstawowej w Kyrach, "Wędrowcy" ze Szkoły Podstawowej w Radostowicach i "Niebieskie Ptaki 3" ze Szkoły Podstawowej w Miedźnej.

W kategorii szkół ponadpodstawowych poszczególne miejsca zajęty:

  • I miejsce - "Niebieskie Ptaki 1" z Gimnazjum nr 5 w Studzionce,
  • II miejsce - "Szłaptuchy" - drużyna indywidualna,
  • III miejsce - "Niebieskie Ptaki 2" z Gimnazjum nr 5 w Studzionce,
  • IV miejsce - "Sześcioro małych, jedna duża i rowery" z Gimnazjum nr 2 w Pszczynie,
  • V miejsce - "Babeczki z Piasku i Czarkowa" - grupa indywidualna.

W sumie nagrodzono 6 drużyn ze szkół podstawowych i 5 drużyn ze szkół ponadpodstawowych - łącznie 66 uczestników. Było to możliwe dzięki hojności pozyskanych sponsorów. Nagrodami, jak co roku, był sprzęt sportowy i przydatny ekwipunek turystyczny. Wszystkie zgłoszone grupy otrzymały ponadto poczęstunek na mecie, znaczki rajdowe oraz pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w rajdzie.

Organizatorzy serdecznie dziękują za przekazane wsparcie na organizację rajdu.

Jacek CzoberWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT