PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

48 Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej


W dniu 12 kwietnia 2003 r. odbył się kolejny rajd turystyczny pn. "48. Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej" z metą w Krzywiniu. Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Trasa wiodła ciekawymi zakątkami Gminy Krzywiń. Uczestnicy trasy pieszej mieli do przebycia trasę ze Zglińca szlakiem czarnym do Krzywinia. Trasy rowerowe były dowolne, zgodne z regulaminem Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Na metę przy Szkole Podstawowej w Krzywiniu przybyło pieszo i na rowerach 214 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli okazję kupić przewodniki turystyczne, plakietki rajdowe i inne materiały statutowo-organizacyjne. Dla młodzieży szkolnej odbyły się konkursy rekreacyjno-sprawnościowe i konkurs krajoznawczy. W najważniejszym konkursie krajoznawczym z wiedzy o Ziemi Kościańskiej, Adamie Mickiewiczu i przepisach drogowych - pierwsze kolejne trzy miejsca zajęli: Małgorzata Tomaszyk, Joanna Józefowicz i Marcin Dudek - wszyscy z Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie. Najliczniej była reprezentowana młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie pod przewodnictwem dyrektora Leszka Michalczaka. Najstarszym uczestnikiem, który przybył na rowerze był 74-letni Jarosław Jezior z Kościana. Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w konkursach - otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Po południu, po zakończeniu rajdu i przy ładnej pogodzie, uczestnicy rajdu udali się autokarami na stacje PKP w Kościanie i w Czempiniu.

Włodzimierz KozłowskiWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT