PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

26. już raz w Kobylnicy


W dniach 8-9 marca 2003 r. odbył się XXVI Ogólnopolski Rajd Zimowy Kolejarzy do Kobylnicy im. Janka Alechniewicza. Uczestnicy mieli do wyboru trasę dwudniową pieszą i autokarową, 4 trasy piesze jednodniowe oraz trasy dowolne: piesze, kolarskie, motorowe i autokarowe. Głównym organizatorem rajdu był oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu przy współudziale RGK-FTiDK "Kolejarz" oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy trasy autokarowej zwiedzali Szlak Piastowski: Biskupin, Wenecję (skansen), Żnin, bazylikę w Trzemesznie, Gniezno (nocleg w schronisku) oraz Ostrów Lednicki. Turyści trasy pieszej 2-dniowej zwiedzali Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz Muzeum Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie. Nocleg był w schronisku w Kobylnicy. Łącznie w rajdzie udział wzięło 524 turystów z całego kraju. Najliczniejsze grupy, oczywiście, oprócz województwa wielkopolskiego, pochodziły z Warszawy, Siedlec, Wrocławia, Szczecina, Jeleniej Góry, Katowic, Gdyni. Najliczniejsza drużyną (88 uczniów i 5 opiekunów) była ekipa reprezentująca Szkołę Podstawową i Gimnazjum z Margonina oraz Szkołę Podstawowową w Lipinach pod przewodnictwem pani Janiny Caiske. Na trasach rajdu drużyny miały do wypełnienia quiz o tematyce krajoznawczej, do finału dostały się 3 drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów w eliminacjach. Ustny finał konkursu odbył się na mecie rajdu; startowały w nim 3 zespoły. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Komunikacji z Poznania (dawniejsze Technikum Kolejowe) przed drużyną Gimnazjum z Bolechowa i Szkołą Podstawową nr 60 z Poznania. Drużyny te otrzymały pamiątkowe puchary. Jury konkursu przewodniczył przewodniczący Międzyzakładowej RGKFTiDT "Kolejarz" w Poznaniu Ryszard Narożny.


Uczestnicy trasy autokarowej w muzeum w Wenecji

Na mecie rajdu, która była zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły posiłek oraz plakietki okolicznościowe. Mogli też wziąć udział w 4 konkursach sprawnościowych oraz w konkursie muzycznym - zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe. Dariusz Wojtysiak z Koła PTTK nr 6 w Lesznie został wyróżniony pucharem i dyplomem od prezesa Zarządu PKP S.A. - za wybitną działalność turystyczną w minionym roku. Wyróżnienie wręczyli Ryszard Narożny oraz prezes O. PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu - Andrzej Kudlaszyk.

Na mecie czynny też był bufet oraz punkt weryfikacyjny OTP oraz Kolejowej Odznaki Turystycznej. Rajd był wizytowany przez przedstawicielkę Komisji Turystyki RGKFTiDK "Kolejarz" Halinę Puławską z PLK Szczecin.

Kierownikiem rajdu był Andrzej Kudlaszyk, przy aktywnym wsparciu takich działaczy, jak: Mariusz Piechota, Robert Leszka, Barbara Zapłacka, Mariola Landzianowska, Olgierd Promiński, Paweł Brych, Maria Szulc, Maria Smoleń, Iwona Agacińska i Aleksandra Sołtysiak.

Pomimo nie najlepszej pogody, rajd był imprezą bardzo udaną, pomógł rozruszać się na świeżym powietrzu i miał duże walory poznawcze (bardzo wysoki poziom konkursu krajoznawczego).

tekst i zdjęcia: Andrzej Kudlaszyk


Drużyna Gimnazjum w Bolechowie z pucharem za wywalczenie
II miejsca w konkursie krajoznawczym


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT