PTTK GO¦CINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Na starym cmentarzu zakopiańskim złożono kwiaty na mogiłach takich wybitnych postaci, jak:


1. Stanisław Skupień - narciarz, olimpijczyk, wieloletni kierownik schroniska PTTK na Hali Kondratowej, uczestniczył w jego budowie.

2. Andrzej Skupień - wieloletni kierownik schroniska PTTK na Hali Kondratowej, przej±ł je po ojcu Stanisławie, ratownik górski.

3. Stefan Zwoliński - taternik, grotołaz, członek władz PTT, wieloletni prezes O. Tatrzańskiego PTTK.

4. Tadeusz Zwoliński - kartograf, autor licznych map tatrzańskich, członek władz Zarz±du O. Tatrzańskiego PTT i Zarz±du Głównego PTT.

5. Zofia Zwolińska - botanik, wieloletni członek Komisji Ochrny Przyrody Zarz±du Głównego PTTK.

6. Anna Łobarzewska - lekarz, przyrodnik.

7. Ignacy Bujak - wieloletni sekretarz O. Tatrzańskiego PTT, prezes O. Tatrzańskiego PTTK.

8. Zbigniew Korosadowicz - nauczyciel, geograf, taternik, dokonał wielu pierwszych zimowych przej¶ć w Tatrach, ratownik.

9. Maria Krzeptowska - wieloletnia kierowniczka schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, niezwykle popularna w¶ród turystów.

10. Andrzej Krzeptowski - ratownik górski, wieloletni kierownik schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

11. Mariusz Zaruski - generał Wojska Polskiego, taternik, żeglarz twórca TOPR, Jego imię nosi Dom Turysty PTTK w Zakopanem, członek honorowy PTT.

12. Ks. Józef Stolarczyk - pierwszy proboszcz Zakopanego, taternik, autor Kroniki Zakopiańskiej, honorowy członek PTT.

13. Tytus Chałubiński - wybitny lekarz, taternik, inicjator wielu działań w Zakopanem.

14. Michał Kirkor - lekarz, taternik, wieloletni członek władz PTT.

15. Tadeusz Malicki - literat i malarz, wiceprezes ZG PTT, prezes O. Tatrzańskiego PTT.

16. Jan Gwalbert Pawlikowski - profesor Szkoły Rolniczej w Dublanach, wybitny taternik, dokonał wielu pierwszych przej¶ć, honorowy obywatel Zakopanego, honorowy członek PTT.

17. Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski - literat, znawca góralszczyzny, taternik.

18. Juliusz Zborowski - wieloletni dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, wybitny znawca góralszczyzny.

19. Karol Stryjeński - architekt, projektant schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, członek władz PTT.

20. Dionizy Bek - publicysta, taternik, twórca Sekcji Turystycznej PTT.

21. Andrzej (Jędrzej) Czarniak - architekt, twórca planów schronisk tatrzańskich: Hala G±sienicowa, Ornak, Polana Chochołowska.

22. Kazimierz Drewnowski - elektrotechnik, rektor Politechniki Warszawskiej, taternik, dokonał wielu pierwszych przej¶ć w Tatrach, inicjator budowy schroniska na Hali G±sienicowej.

23. Jan Sabała Krzeptowski - legendarny gawędziarz, towarzysz wędrówek Tytusa Chałubińskiego.

24. Maciej Sieczka - wybitny przewodnik tatrzański, wielki znawca Tatr.

25. Józef Krzeptowski - przewodnik tatrzański, ratownik górski, najsłynniejszy kurier tatrzański w czasach II wojny ¶wiatowej.

26. Jędrzej Wala - jeden z najsłynniejszych przewodników tatrzańskich, zasłużony dla ochrony przyrody tatrzańskiej.

27. Stanisław G±sienica Byrcyn - wybitny przewodnik i ratownik tatrzański, narciarz, członek honorowy PTTK, członek Zarz±dów TOPR i zakopiańskiego koła przewodnickiego.

28. Stanisław G±sienica Szymków z Lasa - przewodnik tatrzański, wybitny ratownik górski, instruktor ratownictwa.

29. Bronisław Czech - czołowy narciarz, olimpijczyk, taternik.

30. Jędrzej Jarz±bek Marusarz - wybitny przewodnik tatrzański, ratownik górski, honorowy członek PTT.

31. Andrzej Marusarz - przewodnik, ratownik górski, dokonał kilku pierwszych przej¶ć w Tatrach.

32. Zofia Radwańska-Paryska - wybitna znawczyni Tatr, przewodnik tatrzański, współautor słynnej Encyklopedii Tatrzańskiej.

33. Henryk Witold Paryski - wybitny znawca Tatr, przewodnik tatrzański, taternik, autor znakomitych przewodników taternickich po Tatrach.

34. Tadeusz G±sienica Giewont - ratownik górski, przewodnik, aktywny organizator przewodnictwa w zakopiańskim kole przewodnickim.

35. Konstanty Stecki - historyk, przewodnik, organizator szkolenia w zakopiańskim kole przewodnickim.

36. Małgorzata Sulek - przewodnik, ratownik, ratuj±c życie turysty oddała swoje.

37. Stanisław Marusarz - ratownik, skoczek narciarski, wieloletni kierownik schroniska na Ornaku.

38. Stanisław Marusarz - ratownik górski, przewodnik.

39. Janina Pawłowska - wieloletni kierownik schronisk tatrzańskich: w Roztoce, na Włosienicy, na Polanie Chochołowskiej.

40. Tadeusz Pawłowski - założyciel GOPR, długoletni kierownik schroniska na Ornaku.

Na nowym cmentarzu za¶ złożono kwiaty na mogiłach takich postaci, jak:

41. Stanisław Barabasz - pionier narciarstwa, wieloletni dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego.

42. Klemens Bachleda - słynny przewodnik i ratownik tatrzański, taternik, dokonał wielu pierwszych przej¶ć.

Z kroniki obchodów

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarz±d Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za tre¶ć zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT