PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

XXXIV Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" 1-8 lutego 2003 r.


Organizator

Suwalski Oddział PTTK, przy współpracy Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, pod patronatem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" SA.

Cele rajdu

 • Poznanie piękna i promocja turystyczna Suwalszczyzny, Mazur Wschodnich, Północnego Podlasia oraz terenów Wisztynieckiego Parku Regionalnego (Litwa)
 • Propagowanie turystyki kwalifikowanej
 • Upowszechnianie form czynnego wypoczynku
 • Propagowanie zasad bezpieczeństwa turystyki na nartach śladowych
 • Rozbudzanie pasji krajoznawczych.

Termin i miejsce rajdu

XXXIV Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" organizowany jest od 1 do 8 lutego 2003 roku na pięciu trasach wielodniowych.

Dnia 8 lutego 2003 roku w Sali Krajoznawczej PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37, o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste zakończenie rajdu: podsumowanie rajdu, weryfikacja odznak, finały konkursów i wręczenie nagród, gorący posiłek.

Warunki uczestnictwa

 • Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.
 • Liczba miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane i turyści indywidualni.
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
 • Warunkiem przyjęcia jest nadesłanie zgłoszenia i wpłacenie wpisowego.

Zgłoszenia i odpłatność

Zgłoszenia na rajd należy przysyłać na kartach zgłoszeń do 6 stycznia 2003 roku na adres: Oddział PTTK, ul. T. Kościuszki 37, skr. poczt. 32, 16-400 Suwałki.

Wszelkich informacji udziela Biuro Oddziału: tel. (87) 566 59 61, tel./fax (87) 566 79 47 e-mail: pttk@suwalki-turystyka.info.pl

Wysokość wpisowego:

 • Trasa I: członkowie PTTK 75 zł, pozostali uczestnicy 80 zł
 • Trasa II: członkowie PTTK 80 zł, pozostali uczestnicy 85 zł
 • Trasa III: członkowie PTTK 100 zł, pozostali uczestnicy 105 zł
 • Trasa IV: członkowie PTTK 75 zł, pozostali uczestnicy 80 zł
 • Trasa V: członkowie PTTK 85 zł, pozostali uczestnicy 90 zł.

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto: Oddział PTTK BPH PBK S A I O/Suwałki nr 11101532-401530000544 z nazwiskiem wpłacającego oraz dopiskiem "WP 2003". Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty organizatorzy prześlą zainteresowanym potwierdzenie przyjęcia na trasę.

Świadczenia

W ramach wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w TUiR "WARTA" SA., znaczek rajdowy, materiały krajoznawcze, gazetkę rajdową, noclegi (zgodnie z warunkami podanymi przy opisie trasy), pomoc w przewozie bagaży, opiekę przewodnicką, gorący posiłek na zakończenie rajdu, możliwość zdobycia nagród w konkursach, potwierdzenie do odznaki turystyki narciarskiej.

Obowiązki uczestnika:

 • Przestrzeganie postanowień regulaminu rajdu, postanowień Karty Turysty, przepisów dotyczących przebywania w strefie nadgranicznej, przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody, stosowanie się do zarządzeń kierownictwa rajdu i tras.
 • Posiadanie ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (uczestnicy trasy V oraz wycieczki do Grodna na trasie II - ważnego paszportu), dowodu wpłaty wpisowego (członkowie PTTK - legitymacji z opłaconymi składkami), odpowiedniego sprzętu biwakowego (narty, śpiwór, materac, kuchenka, itd.), apteczki pierwszej pomocy (jedna w drużynie).

Konkursy: program rajdu przewiduje konkursy krajoznawczy o regionie, o TUiR "WARTA" SA., na piosenkę rajdową i konkurs-niespodzianka.

Trasy rajdowe:

Trasa I - "Suwalska Szkoła Przeżycia"

Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku, ul. Wodociągowa 8. Termin: 2 lutego, godz. 9

 • 2.02 (niedziela) Giżycko - Kuty 27 km
 • 3.02 (poniedziałek) Kuty - Grabowo 27 km
 • 4.02 (wtorek) Grabowo - Galwiecie 26 km
 • 5.02 (środa) Galwiecie - Żytkiejmy 26 km
 • 6.02 (czwartek) Żytkiejmy - Smolniki 24 km
 • 7.02 (piątek) Smolniki - Jeleniewo 22 km
 • 8.02 (sobota) Jeleniewo - przejazd autobusem - Suwałki 12 km

Długość trasy wynosi 164 km. Szczegółowy przebieg trasy ustalany będzie w zależności od warunków pogodowych i śniegowych.

Uwaga! Trasa posiada ograniczoną liczbę miejsc - do 35 osób.

Dla uczestników trasy został zamówiony nocleg 1-2 lutego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku, ul. Wodociągowa 8 (miejsce zbiórki). Kontakt z kierownikiem trasy Andrzejem Bieńkowskim: Olsztyn (Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych), tel. (89) 533 70 26.

Trasa II - "Pogranicze"

Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2. Termin: 1 lutego, godz. 21 (dla uczestników wycieczki do Grodna) 3 lutego, godz. 8 (dla pozostałych uczestników trasy).

 • 2.02 (niedziela) Sokółka - przejazd autokarem do Grodna (Białoruś) - Sokółka
 • 3.02 (poniedziałek) Sokółka - godz. 8.30 dojazd PKP do Czuprynowa - Klimkówka - Malewicze - Bohoniki - Sokółka 23 km
 • 4.02 (wtorek) Sokółka - dojazd PKP do Czarnej Białostockiej - Supraśl - Czarny Blok - Sokółka 27 km
 • 5.02 (środa) Sokółka - dojazd PKS do Kruszynian - Ozierany - Krynki - Szudziałowo - Sokółka 26 km
 • 6.02 (czwartek) Sokółka - Szlak Dawnego Pogranicza - Sokółka 17 km godz. 15.02 wyjazd PKP do stacji Szczepki - Olszanka 3 km
 • 7.02 (piątek) Olszanka - Płociczno - Olszanka 19 km
 • 08.02 (sobota) Olszanka - Suwałki 15 km.

Długość trasy wynosi 130 km. Uwaga! Ograniczona liczba miejsc na wycieczkę autokarową do Grodna - 45 osób.

Odpłatność za udział w wycieczce wynosi 60-75 zł/os. (w zależności od liczba uczestników). W cenie: przejazd autokarem, voucher, ubezpieczenie, opłaty graniczne, pilot, przewodnik z jęz. polskim, bilety wstępu. Wyżywienie we własnym zakresie. Wyjazd o godz. 6, powrót ok. 24. Program zwiedzania miasta: Zamek Królewski, katedra, cerkiew z XIII wieku na Kołoży, Muzeum Elizy Orzeszkowej, cmentarz z grobem E. Orzeszkowej.

Dla uczestników trasy został zamówiony nocleg 1-2 lutego w szkole podstawowej nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2 (miejsce zbiórki) Kontakt z kierownikiem trasy Andrzejem Stróżeckim: Zawiercie, tel. (32) 671 31 77.

Trasa III - "Romantyczna" (dla seniorów i początkujących)

Miejsce zbiórki: Budynek PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37

Termin: 1 lutego, godz. 11

 • 1.02 (sobota) godz. 12 wyjazd autokarem do Turtula
 • 2.02 (niedziela) Turtul - teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego - Turtul
 • 3.02 (poniedziałek) Turtul - teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego - Turtul
 • 4.02 (wtorek) Turtul - Kłajpeda - Smolniki
 • 5.02 (środa) Smolniki - teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego - Smolniki
 • 6.02 (czwartek) Smolniki - teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego - Smolniki
 • 7.02 (piątek) Smolniki - teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego - Smolniki
 • 8.02 (sobota) Smolniki - przejazd autobusem - Suwałki

Długość odcinków dziennych będzie wynosić 15-20 km.

Uwaga! Szczegółowy przebieg trasy ustalany będzie w zależności od warunków pogodowych. Na trasie będzie prowadzone szkolenie w jeździe turystycznej na nartach śladowych. Noclegi na łóżkach, wymagane zabranie śpiworów. Baza noclegowa: Turtul - Baza edukacyjno-noclegowa Zarządu Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Smolniki - Gospodarstwo Agroturystyczne pp. Teresy i Wiesława Pruszyńskich. W bazie w Smolnikach istnieje możliwość zamówienia obiadokolacji w cenie 12 zł (deklarację należy złożyć na starcie rajdu). Uwaga! Ze względu na pojemność bazy noclegowej trasa posiada ograniczoną liczba miejsc - do 20 osób. Istnieje możliwość nieodpłatnego wstępnego noclegu 31 stycznia - 1 lutego w budynku PTTK w Suwałkach. Kontakt z kierownikiem trasy Andrzejem Wiśniewskim: Elbląg, tel. (55) 233 69 07.

Trasa IV - "Misie Obieżyświaty" (organizowana dla Oddziału PTTK w Ursusie)

Miejsce zbiórki: Budynek PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37
Termin: 1 lutego, godz. 12
Noclegi - Szkoła Podstawowa w Smolnikach. Trasy rajdowe będą ustalane każdego dnia.

Trasa V - "Litewska"

Miejsce zbiórki: budynek PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37. Termin: 1 lutego, godz. 8. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

 • 1.02 (sobota) godz. 8 wyjazd autokarem na Litwę
 • 2-4.02 Gražiškiai (noclegi w szkole na materacach szkolnych)
 • 4.02 (wtorek) przewiezienie ekwipunków do Vištytis oraz fakultatywna wycieczka autokarowa do Kowna (ok. 40 litów /os., tj. ok. 50 zł, płatne indywidualnie przez uczestników na Litwie)
 • 4-7.02 Vištytis (noclegi w szkole na materacach szkolnych)
 • 7.02 (piątek) godz.15 wyjazd autokarem do Polski.

W dniach 31 stycznia - 1 lutego oraz 7-8 lutego dla uczestników trasy zostały zapewnione nieodpłatne noclegi w budynku PTTK w Suwałkach. Na terenie Litwy uczestnicy trasy będą wędrować w okolicach Wisztynieckiego Parku Regionalnego - szczegółowy przebieg tras będzie ustalany na miejscu w zależności od warunków pogodowych.

Na koszty wyżywienia na Litwie należy wraz z wpisowym wpłacić dodatkowo 100 zł na konto O/PTTK w Suwałkach.

Uwaga! Trasa posiada ograniczoną liczba miejsc - do 35 osób.
Kontakt z kierownikiem trasy Tadeuszem Rufińskim: Białystok, tel. (85) 741 29 21.

Rajd w internecie

Informacje o rajdzie i Suwalskim Oddziale PTTK zawiera strona: www.pttk.suwalki.com.pl

Zapraszamy!

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT