PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Szkolenie kadry małych przedsiębiorstw turystycznych PTTK


W dniach 4-8 listopada 2002 roku w Hotelu Górskim PTTK "Kalatówki" odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej Biur Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziałów PTTK i obiektów noclegowych PTTK - małych przedsiębiorstw turystycznych na temat "Tworzenie produktu regionalnego w kontekście funkcjonowania małych przedsiębiorstw turystycznych". Organizatorem szkolenia był Zarząd Główny PTTK, dofinansowane było ze środków budżetowych Ministerstwa Gospodarki.

Program szkolenia przedstawiał się następująco:

1. Rozwój małych przedsiębiorstw w kontekście Narodowego Planu Rozwoju - Elżbieta Wyrwicz, wicedyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki.

2. Tworzenie produktu regionalnego: turystyka aktywna jako produkt regionalny - Andrzej Gordon, sekretarz generalny ZG PTTK.

3. Miejsce małych przedsiębiorstw turystycznych (BORT PTTK) w realizacji strategii rozwoju turystyki - Andrzej Tereszkowski, skarbnik ZG PTTK.

4. Produkt regionalny a promocja turystyczna regionu: targi, giełdy, katalog ofert - Ryszard Kunce, zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK.

5. Tworzenie produktu regionalnego - warsztaty samokształceniowe - Elżbieta Moszczyńska i Wojciech Koprowski, główni specjaliści w Pionie Organizacyjnym Biura ZG PTTK.

6. Prawne i finansowe uwarunkowania prowadzenia działalności przez małe przedsiębiorstwa w kontekście planowanego wejścia Polski do Unii Europejskiej - Stanisław Piśko, wiceprezes PIT ds. ekonomiczno - prawnych.

7. Aktualne przepisy podatkowe i finansowe obowiązujące małe przedsiębiorstwa oraz planowane zmiany przepisów podatkowych na rok 2003 - Michał Kuryłek, prawnik, wykładowca WSTiR w Warszawie.

8. Formy współpracy małych przedsiębiorstw turystycznych oraz ich wpływ na zwiększenie efektów sprzedaży i zysków - Cecylia Szpura, główny księgowy ZG PTTK.

9. Prezentacja za pośrednictwem internetu małych przedsiębiorstw turystycznych, rezerwacja i sprzedaż produktu turystycznego przy wykorzystaniu internetu - Marek Adamin, programista z firmy Voyager.com z Katowic.

Szkolenie odbyło się w dwóch 40-osobowych grupach. W dniach 4-6 listopada 2002 r. uczestnikami szkolenia byli pracownicy Biur Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziałów PTTK, będących organizatorami turystycznymi, natomiast w dniach 6-8 listopada w szkoleniu uczestniczyli głównie dzierżawcy i kierownicy obiektów noclegowych PTTK.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały w postaci broszury pt. "Tworzenie produktu regionalnego w kontekście funkcjonowania małych przedsiębiorstw turystycznych", zawierającej teksty wykładów, wybrane przepisy prawne i materiały do zajęć warsztatowych oraz skryptu pt. "Rezerwacja i sprzedaż produktu turystycznego za pośrednictwem internetu na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK". Skrypt zawiera tekst wykładu "Internet jako forma wymiany informacji - zastosowanie w branży turystycznej", materiał dotyczący organizacji Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK, a także materiały firmy Voyager.com z Katowic, dotyczące rezerwacji i sprzedaży produktu turystycznego za pośrednictwem systemu Voyager.Travel w Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i regularnych przejazdów autokarowych za pośrednictwem internetu.

Zawartość merytoryczna skryptu i broszury oraz jakość i forma prezentacji materiałów szkoleniowych została wysoko oceniona przez uczestników szkolenia.

Skrypt, który został przekazany uczestnikom szkolenia, będzie również rozesłany do wybranych jednostek PTTK, aby przybliżyć im wprowadzany w Towarzystwie system sprzedaży produktu turystycznego za pośrednictwem Internetu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili również program szkolenia, jego realizację oraz organizację. Najwyższą ocenę w ankiecie przeprowadzonej na zakończenie szkolenia pierwszej grupy otrzymał wykład "Formy współpracy małych przedsiębiorstw turystycznych oraz ich wpływ na zwiększenie efektów sprzedaży i zysków" Cecylii Szpury oraz przeprowadzone po raz pierwszy na naszych szkoleniach - zajęcia warsztatowe przygotowane i przeprowadzone przez Elżbietę Moszczyńską i Wojciecha Koprowskiego.

Uczestnicy w czasie warsztatów mieli za zadanie samodzielnie przygotować propozycje produktu turystycznego na bazie obiektów PTTK, tj.:

  • program jednodniowej wycieczki na terenie Tatr i Podhala dla grupy wycieczkowej młodzieży szkolnej przebywającej w DT w Zakopanem,
  • program pobytu weekendowego w Domu Wycieczkowym PTTK "Jodełka" w Świętej Katarzynie z elementami turystyki aktywnej (kwalifikowanej).

Uczestnicy pracując w grupach na zajęciach warsztatowych przygotowali bardzo atrakcyjne programy, a prowadzona w czasie warsztatów wzajemna ocena przygotowanych programów pozwoliła na wypunktowanie zalet i braków przygotowanych ofert.

Uczestnicy, szkolenia w ankiecie wnioskowali również, aby, planując kolejne szkolenia, ZG PTTK uwzględnił w programie czas na krótki program turystyczno-krajoznawczy.

Od strony organizacyjnej za szkolenie odpowiedzialny był Pion Organizacyjny Biura ZG PTTK, a funkcję kierownika szkolenia pełniła Halina Mankiewicz, sekretarz ZG PTTK ds. organizacyjnych.

Sprawny przebieg szkolenia oraz miła atmosfera w czasie jego trwania to zasługa między innymi gospodarzy obiektu: Marty Łukaszczyk, dyrektorki Hotelu Górskiego na Kalatówkach oraz Jerzego Kalarusa, prezesa Spółki PTTK "Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu.

Szkolenie na Kalatówkach było ostatnim szkoleniem organizowanym przez ZG PTTK w 2002 roku. Doświadczenia z tegorocznych szkoleń oraz uwagi zgłaszane przez ich uczestników pozwolą ZG PTTK na lepsze przygotowanie szkoleń w 2003 roku i latach następnych.

Wojciech Koprowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT