PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Delegacja PTTK w Nancy i Val d'Aran


W dniach od 21 września do l października grupa 8 osób w składzie: Marek Staffa wiceprezes ZG PTTK, Ryszard Kunce zastępca sekretarza generalnego, Jerzy Kapłon - członek Prezydium ZG PTTK, Halina Drabik-Ziegler - specjalista ZG PTTK odpowiedzialny z ramienia biura za kontakty zagraniczne, Katarzyna Knapska - sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej, Wojciech Malinowski - wiceprezes Oddziału PTTK w Szamotułach, Natalia Marczuk - przedstawicielka młodzieży z Oddziału PTTK w Szamotułach, Marta Szydłowska - przewodnik PTTK, przedstawicielka Oddziału Krakowskiego PTTK gościła w Lotaryngii na zaproszenie Europejskiej Federacji Turystyki Pieszej (FFRP) oraz uczestniczyła w Kongresie EWV (Europejskie Stowarzyszenie Turystów Pieszych) w Val d’Aran w Hiszpanii.

W dniach od 22 do 25 września delegacja przebywała w Nancy, gdzie odbyła robocze spotkania z przedstawicielami Gaz de France i Komitetu Regionalnego Francuskiej Federacji Turystyki Pieszej Regionu Lotaryngii (Federation Francaise de la Randonnee Pedestre de la Region Lorraine). Głównym celem tych spotkań było omówienie realizacji porozumienia o współpracy między Gaz de France, PTTK i FFRP do końca bieżącego roku i planu na 2003 rok. Podpisano też przez wszystkich sygnatariuszy w Ratuszu Nancy "Aneks 2002" do tejże Umowy o Współpracy podpisanej 29 września 2001 roku w Strasburgu.


Pałac Króla Stanisława Leszczyńskiego w Nancy

Polska delegacja przedstawiła opracowane założenia do ustanowienia nowej polsko-francuskiej odznaki krajoznawczej "Śladami Króla Stanisława Leszczyńskiego". Inicjatywa ta spotkała się z dużym uznaniem strony francuskiej. Poproszono o umieszczenie w projekcie odznaki skrótu FFRP. Podczas spotkania w Maison de Sport omówiono szczegóły przyjęcia 50-osobowej grupy turystów pieszych z Francji w 2003 roku i włączenia jej w program Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego w Szamotułach.

W merostwie Nancy odbył się też miły akcent w czasie pobytu we Francji - wręczenie Medalu 50-lecia PTTK pani Elisabeth Delorme i Didier Bloch z Gaz de France oraz Christianowi Micot z FFRP oraz wręczenie drobnych upominków.


Podpisanie "Aneksu 2002" do porozumienia w Nancy

Gospodarze zadbali również o ciekawy program turystyczny. Przeszliśmy śladami Króla Stanisława Leszczyńskiego w Nancy, zwiedziliśmy zabytki Toul, ekomuzeum i winnice w miasteczku Lucey, Byliśmy też gośćmi w dzienniku "l’Est Republicain", gdzie mogliśmy prześledzić cykl produkcyjny tej gazety.


Z wizytą w redakcji L'EST REPUBLICAIN

W dniach od 26 do 28 września grupa przebywała w małej, górskiej miejscowości w Katalonii, w której odbywał się Kongres EWV. Wzięło w nim udział wiele organizacji z państw europejskich: z Francji, Anglii, Holandii, Danii, Szkocji, Szwecji, Czech, Słowacji, Belgii, Cypru, Włoch, Irlandii, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Andory, Rumunii, Szwajcarii, Portugalii oraz Polski. Przed posiedzeniem plenarnym EWY prace odbywały się w dwu komisjach: szlaków i pieszej. W obu komisjach omawiano istotne dla turystyki pieszej i turystów tematy. Zwracano uwagę na efektywne korzystanie z internetu. Omówiono wstępny projekt "An European Code of Good Walking" ("Europejskie Zasady Poprawnego Wędrowania") - wytycznych, jak powinien zachowywać się każdy turysta na szlaku, bez względu na to z jakiego kraju pochodzi i w jakim kraju się znajduje. "Ciesz się naturą - pozostaw za sobą tylko odciski stóp, zabierz ze sobą tylko fotografie" - takie zdanie przytoczył przedstawiciel z Izraela.

Przypomniano tzw. "Deklarację Strasburską", podpisaną przez liczne organizacje, które zobowiązały się do organizowania i promowania szlaków turystycznych, ochrony przyrody, środowiska naturalnego oraz opieki nad zabytkami. Przedstawiono koncepcję rajdu "Cross - Border Walking" ("Międzynarodowe wędrowanie"), opartego na idei Eurorando. Zaplanowany jest on na sierpień 2004 roku. Nowością ma być serwis internetowy, w którym podczas całego rajdu umieszczane będą wszelkie informacje dotyczące uczestników i przebiegu wędrówki.


Zwiedzanie wzniesienia w okolicy Lucey

Przedstawiono projekt flagi Stowarzyszenia, która powinna być zakupiona przez wszystkie organizacje członkowskie i wywieszana podczas wszystkich imprez organizowanych pod egidą ERA. Na zakończenie obrad EWV wiceprezes Marek Staffa i koleżanka Marta Szydłowska, przewodnik z Krakowa, omówili wstępne założenia przyszłorocznego kongresu ERA, który odbędzie się w Krakowie. Zaprezentowano filmy wideo ukazujące zabytki Polski i Krakowa oraz wręczono wszystkim uczestnikom komplet materiałów krajoznawczych o Polsce i Krakowie oraz program Konferencji w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Tekst i zdjęcia:
Halina Drabik-Ziegler


W trakcie obiadu
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT