PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Międzynarodowe seminarium w Zakopanem


Pod tytułem "Pojmując nasze górskie dziedzictwo" odbyło się 7-10 listopada 2002 r. w Zakopanem Międzynarodowe Seminarium zorganizowane u schyłku Międzynarodowego Roku Gór przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (NFI), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Europejską Sieć Interpretacji Dziedzictwa (ENHI).

Zgromadziło ono około 35 osób z trzynastu krajów, w tym nawet z Wietnamu, oraz wiceprzewodniczącego NFI Miroslava Prokeša (Republika Czeska). Wśród uczestników byli przedstawiciele nauki, organizacji społecznych i parków narodowych. Mimo zaproszeń spośród polskich parków narodowych obecny był tylko pracownik Babiogórskiego PN, a zabrakło też - choćby kurtuazyjnie reprezentanta Tatrzańskiego PN, który miał najbliżej. Szkoda też, że ze strony polskiej była tak nikła liczba osób. Organizacją kierował i przewodniczył Piotr Dąbrowski, znany działacz turystyki górskiej i edukacji ekologicznej z Krakowa.

Podstawą do dyskusji stały się następujące referaty:

 • Góry: między użytkowaniem przyrody a jej ochroną - Manfred Pils (sekretarz generalny NFI),
 • Dwie ścieżki edukacyjne w Davos - Julia Wessels (Instytut Badań Śniegu i Lawin, Szwajcaria),
 • Samoprowadzące ścieżki edukacyjne w południowym Szwarcwaldzie - Patrik Lehnes (Interpret Europe, Niemcy),
 • Liczne wycieczki i wyprawy organizacji Przyjaciół Przyrody ze wszystkich zakątków Europy.
 • Interpretacja i wytyczanie tras przyrodniczych - przykład studialny ze Szwecji - Anna Avilov (Skogssällskapet, Szwecja),
 • Dlaczego ci wszyscy Holendrzy chcą zdobywać Matternhorn? - Wilfried Meuelenbergs (ATB De Natuurvrieden, Belgia),
 • Uprawianie wspinaczek z dziećmi i rodzinami - Rudi Aghern (NF Schweiz, Szwajcaria),
 • Ekologizacja schronisk górskich przez PTTK - Krzysztof R. Mazurski (Politechnika Wrocławska),
 • Konieczność przechodzenia od chaotycznej turystyki masowej do ekoturystyki na obszarach chronionych - Mihai-Iancu Zotta (Park Narodowy Piatra Craiuli, Rumunia),
 • Edukacja środowiskowa jako efektywne działanie dla ochrony lasów w Parku Narodowym Pu Mat - Chu Van Dung (Uniwersytet Leśny, Wietnam),
 • Kształcenie przewodników górskich w Polsce - Piotr Dąbrowski (AWF Kraków).

W sobotę 9 października odbyła się wycieczka terenowa po Podhalu i Pieninach. Zapoznano się z problemami wynikającymi z powstania zbiornika zaporowego na Dunajcu oraz ośrodkami edukacyjnymi Pienińskiego Parku Narodowego. Także pod przewodnictwem jego dyrektora pana Sokołowskiego uczestnicy po obiedzie w najbardziej ekologicznym schronisku PTTK - "Pod Trzema Koronami" w Sromowcach Niżnych przeszli przez przełęcz Szopka do Krościenka, gdzie w nowo wzniesionym budynku PPN pogłębiono wiedzę na temat przyrody Pienin i problemów związanych z funkcjonowaniem parku. Cały czas trwały dyskusje i wymiana doświadczeń w zakresie organizacyjnym i edukacji, a dominowała oczywiście problematyka górska.

Na kolejnych posiedzeniach kontynuowano tę problematykę w formie plenarnej, co w efekcie przyniosło obszerną deklarację i liczne wnioski. Zostaną one skierowane do różnych ośrodków i instytucji, wśród których do najważniejszych należą organa Unii Europejskiej, jak Komisja Europejska, Parlament Europejski itd.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT