PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Kongres NFI


W dniach 12-15.09.2002 r. w Wildhaus (Alpy Wschodnioszwajcarskie) odbył się XVIII Kongres Naturfreunde Internationale - Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody, światowej już organizacji turystycznej o podłożu przyrodniczo-socjalnym.

Ze strony polskiej uczestniczyli w imieniu PTTK Piotr Dąbrowski z Krakowa (utrzymujący od 1999 r. kontakt z NFI) i Krzysztof R. Mazurski, członek ZG PTTK i wiceprzewodniczący jego Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych. Kongres odbywał się pięknie położonym ośrodku NF Szwajcarii "Zwingli Zentrum" w Wildhaus. Składał się z kilku kolejnych części. Pierwsza to bardzo robocza Konferencja Prezesów, w której m.in. przedyskutowano skutki powodzi latem br. Uszkodziła ona niektóre obiekty NFI w Czechach i Niemczech, stąd uruchomiono Fundusz Solidarnościowy, pomogły też niektóre organizacje krajowe, a ponadto w następnych dniach delegaci przekazali dodatkowo nieco środków na odbudowę.

W piątek 13 września odbył się XVIII Kongres Turystyczny pod hasłem "Turystyka kreuje partnerstwo - zrównoważona turystyka w XXI w.". Wprowadzenie do tematyki stanowił pokaz multimedialny o ekologicznych i społecznych aspektach turystyki światowej, przygotowany przez sekretarza generalnego NFI Manfreda Pilsa. NFI proponuje akcje "łagodzące": Zielone Drogi, Błękitne Rzeki, Krajobraz Roku. Strategią NFI jest turystyka równoważona pojmowana jako proces. Françoise Belmont (zastępca dyrektora UNEP/Regionalne Biuro Europy) przedstawiła referat "Wpływ turystyki na środowisko i rozwój (z refleksjami na temat Szczytu Ziemi w Johannesburgu)", Christine Plüss (Akte - Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung) - referat "Czerwona karta dla turystyki? Pozytywne i negatywne przykłady ekoturystyki w krajach rozwijających się", Reinhard Klein (przedstawiciel Komisji Europejskiej) - referat "Agenda 21 wobec turystyki w Europie" (bardzo wysoko ocenił w nim współpracę z NFI). Następnie Andres Weissen (prezes CIPRA - Committee of International Protection of the Alps) pokrótce omówił kongres i prace swojej organizacji, zaś Manfred Pils scharakteryzował projekt deklaracji kongresu pt. "Turystyka zrównoważona - wyzwanie dla Przyjaciół Przyrody". Dokonano też krótkich prezentacji projektów: senegalskiego, Clever Travelling (kształtowanie świadomości turystyki łagodnej), Alpejski Szlak Kulturowy. W ciekawej dyskusji panelowej (w jej podium wziął udział m.in. K.R. Mazurski, prezentując cel i ogólne zasady kształcenia kadry PTTK) podjęto szereg wątków związanych z tzw. turystyką miękką.

Ostatniego dnia miał miejsce właściwy Kongres Organizacyjny. Udział wzięło w nim ok. 120 delegatów. Po sprawach formalnych wysłuchano referatu "Wdrożenie zaleceń z Johannesburga" prof. Franza Nuschelera z Duisburga. Kolejny punkt był bardzo ważny, dotyczył bowiem przyjęcia nowych członków: NF Senegalu i PTTK; zostało to poprzedzone wystąpieniem autora nt. historii i działalności PTTK; następnie zaś obaj przedstawiciele Towarzystwa odebrali mandaty delegatów, dzięki czemu mogli normalnie uczestniczyć w sprawach proceduralnych, natomiast po 1.01.2003 r. wszyscy członkowie PTTK uzyskują zniżki na noclegi we wszystkich obiektach (a jest ich ponad 1000) w całej niemal Europie. Na kolejny kongres - przy obecnej liczbie członków PTTK może wysłać (na swój koszt) 16 delegatów, co daje 3. miejsce po Austrii i Niemczech (przedstawiciele organizacji z krajów "wschodnich" bardzo na PTTK liczą!).

W trakcie wyborów ponownie zostali wybrani na swoje stanowiska Herbert Brüeckner z Niemiec - jako przewodniczący NFI, i Manfred Pils z Austrii - jako sekretarz generalny. Jednym z pięciu wiceprzewodniczących został Miroslav Prokeš z Republiki Czeskiej. Delegaci PTTK poparli wszystkie wnioski i rezolucje, wstrzymując się od głosu przy rezolucji nawołującej m.in. do zamknięcia wszystkich elektrowni atomowych (wstrzymało się ogółem pięciu delegatów). Następny kongres odbędzie się w stulecie NF Niemiec w Monachium w pierwszej połowie października 2005 r. Ozdobą był wieczorek towarzyski z muzyką regionalną, w tym trombitów. Delegaci PTTK rozprowadzili liczne materiały PTTK (powodzeniem cieszył się katalog obiektów w jęz. niemieckim) i o Polsce.

Oprócz delegatów w Wildhausen było kilkadziesiąt osób towarzyszących, dla których organizowano codziennie wycieczki. Dodatkowo miały one miejsce w niedzielę. Kilkunastoosobowa grupa wyjechała kolejką na Säntis (2502 m) - najwyższy szczyt wschodniej Szwajcarii, zwiedzając tamtejsze urządzenia meteorologiczne i nadawcze. Osobno delegaci PTTK i małżeństwo z Karlsruhe pod opieką lokalnego działacza NF zeszło pieszo wspaniałą trasą typu Orla Perć.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT