PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Kościański rajd kolarski


W dniu 14 września 2002 roku odbył się tradycyjny rajd turystyczny pn. "XXV Rajd Kolarski im. Dezyderego Chłapowskiego" z metą w Turwi. Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie, Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Gminy w Kościanie.

Trasy były dowolne, ale z uwzględnieniem przebycia jednego z wybranych odcinków szlaków turystycznych: czerwonego im. Dezyderego Chłapowskiego, czarnego zwanego "Kopaszewską Drogą Krzyżową" i zielonego im. Adama Mickiewicza. Na metę przy Szkole Podstawowej w Turwi przybyło na rowerach i pieszo 385 osób. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową odznakę rajdową. Turyści mieli okazję zwiedzić pałac i okazałe pomniki przyrody w Turwi. Na mecie można było dokonać zakupu przewodników turystycznych i innych materiałów statutowo-organizacyjnych. Odbyły się konkursy rekreacyjno-sprawnościowe i konkurs krajoznawczy.


Sympatyczny moment wręczania nagród

W najważniejszym konkursie krajoznawczym z wiedzy o ziemi kościańskiej, o gen. D. Chłapowskim i znakach drogowych pierwsze cztery miejsca zajęli: Małgorzata Tomaszyk z Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, Marcin Dudek z Gimnazjum nr 1 w Kościanie, Mateusz Tomaszewski z Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie i Szymon Kurkiewicz z Gimnazjum w Starych Oborzyskach. Uczestnicy, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca we wszystkich konkursach, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Prezes Oddziału PTTK w Kościanie Tadeusz Krzyżanowski wręczył Kazimierzowi Adamczakowi srebrną Honorową Odznakę PTTK za zasługi dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Najliczniejsze drużyny przybyły z Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie. Najstarszymi uczestnikami na rowerach byli 73-letni Jarosław Jezior i 74-letni Janusz Lorych z Kościana. Przybyły także drużyny spoza powiatu kościańskiego, z Poznania i Włoszakowic.

W godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste zakończenie rajdu.

Włodzimierz Kozłowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT