PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Leszek Kuśmierczyk


Urodził się 11 kwietnia 1938 r. w Wielkiej Wsi na ziemi kieleckiej, ale całe dorosłe życie związał ze Śląskiem. Liceum ukończył w Jeleniej Górze, Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego też we Wrocławiu.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel. W latach 1962-1967 był zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Turystyki w charakterze instruktora do spraw sportu i turystyki. Następnie przeszedł do Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1967-1977 był zatrudniony na stanowisku urzędującego sekretarza Zarządu Okręgu PTTK, a potem ZW PTTK. W 1977 r. został mianowany zastępcą dyrektora wydziału kultury, sportu i turystyki w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Na tym stanowisku pracował w latach 1977-1979. Był dyrektorem Spółdzielczego Biura Turystycznego "Turysta" w Opolu. Ostatnie dziesięć lat pracował jako dyrektor biura Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1963 r. Wiceprezes (1977-1985) i prezes (1985-89) Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu. Doskonały organizator imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. Kontynuator idei obchodów światowego Dnia Turystyki. Członek komisji egzaminacyjnej na kursach przewodnickich i przodownickich. Współzałożyciel Oddziałów Zakładowych PTTK w Zakładach Papierniczo-Celulozowych w Krapkowicach oraz przy Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "OTMĘT", a także terenowych w Namysłowie, Kluczborku i Niemodlinie.

Na X Krajowym Zjeździe PTTK 7 czerwca 1981 roku wszedł w skład Zarządu Głównego PTTK jako jego członek. Funkcję tę pełnił także w kolejnej kadencji (do 1989). Na XII Krajowym Zjeździe PTTK wszedł w skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w charakterze członka. Pracował w składzie zespołu ekonomiczno-gospodarczego do 28 lutego 1993 roku. Członek-założyciel Opolskiego Klubu Krajoznawców od 6 grudnia 1999 r.

Odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną i złotą odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką "Zasłużonemu Opolszczyźnie", Odznaką "Zasłużony dla Miasta Opola", Medalem "Za zasługi dla województwa opolskiego", Medalem "Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego", Medalem "50-lecia PTTK". Zmarł 9 listopada 2002 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 listopada 2002 r. na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi.

RPK PTTK Opole

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT