PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Nadwiślański Klub Krajoznawczy
T R S O W


Nadwiślański Klub Krajoznawczy "TRSOW" powstał 29 lutego 1992 roku podczas spotkania w Muzeum Wisły entuzjastów krajoznawstwa ze środowisk tczewskiego, gdańskiego i elbląskiego. W trakcie tego spotkania wybrano pierwszy zarząd klubu, a następnie prezesa, którym został Roman Klim.

W tym miejscu należy powiedzieć, skąd wzięła się nazwa klubu. Otóż nazwa wywodzi się z przywileju księcia świeckiego Grzymisława dla Zakonu Joannitów z 11 listopada 1198 r. W dokumencie tym Tczew wymieniony jest jako TRSOW i stąd nazwa naszego klubu.

Głównym celem działalności klubu jest skupienie ludzi interesujących się problematyką regionalną. Instrumentem prowadzenia terenowej działalności poznawczej, popularyzatorskiej i naukowej jest turystyka krajoznawcza piesza i kajakowa, jako dziedziny najbardziej naturalne w swym charakterze, o wielkiej dostępności, umożliwiające bezpośredni autentyczny kontakt w przyrodą i kulturą. Jedną z form działalności klubu są oryginalne piesze wędrówki poznawcze terenu pod takimi hasłami jak: "Brzegiem Wisły", "Poznajemy gminy nadwiślańskie", "Przyroda i zabytki Kociewia", "Śladami mennonitów", "Śladami misji św. Wojciecha", "Przyroda i zabytki Kaszub", "Romantyczna Wysoczyzna Elbląska", "Poznajemy Żuławy", "Poznajemy miasta" i wiele innych.

Wędrówkami staramy się wypełnić wszystkie soboty, chociaż nie zawsze się udaje - z różnych przyczyn. Z każdej wędrówki robione są opisy oraz dokumentacja fotograficzna. Dane te umieszczane są w kronikach klubowych, których do dziś powstało 14 tomów. W wędrówkach może brać każdy, kogo interesuje przyroda i zabytki (młodzież pod opieką dorosłych).

Od samego początku istnienia klubu w każdą środę o godzinie 18 odbywają się spotkania klubowe. Są one dostępne dla wszystkich. Każdy z mieszkańców Tczewa, i nie tylko, może przyjść i porozmawiać na interesujące go tematy krajoznawcze, historyczne i muzealne oraz uzyskać informacje o planowanych wędrówkach. O wędrówkach można się również dowiedzieć w Telegazecie TV 3.

Od dnia powstania klubu zostały zorganizowane 322 wędrówki piesze, podczas których uczestnicy przeszli około 5100 km. Podczas spotkań omawia się i analizuje wędrówki, które już odbyły, się oraz snuje plany przyszłych. To właśnie tu zrodził się pomysł ratowania cmentarza jeńców austriackich na osiedlu Suchostrzygi, co w rezultacie zostało zrealizowane przez Urząd Miejski w Tczewie. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w roku 1994. Również tu podjęto decyzję o zorganizowaniu I Zjazdu Mennonickiego im. Helmuta Reinnera. Zjazd odbył się w roku 1993 w Stogach Malborskich i Muzeum Wisły.

Działalność NKK "TRSOW" objęła różne środowiska Tczewa i okolic. W pewnym okresie z klubem związała się młodzież z Tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Domu Dziecka i Tczewskiego Ogniska Wychowawczego, biorąc systematycznie udział w wędrówkach i imprezach. W roku 1998 po raz pierwszy postanowiono zorganizować Spotkanie Noworoczne nad jeziorem w Młynkach k. Swarożyna, które weszło już na stałe do kalendarza imprez klubowych.

Naszym obowiązkiem jest również czcić pamięć członków NKK "TRSOW" i ludzi z nim związanych, którzy odeszli na zawsze. W tym celu klub rokrocznie na przełomie października i listopada organizuje wędrówkę na różne cmentarze, połączoną z zapaleniem zniczy za wszystkich zmarłych.

Z okazji 5-lecia klubu wyłonił się pomysł ustanowienia wyróżnień klubowych w postaci Złotego i Srebrnego Kompasu za najwięcej wędrówek pieszych w okresie pięciolecia dla dorosłych i młodzieży. Pierwsze takie wyróżnienia wręczono w roku 1997.

Podczas kilkuletniej działalności skład zarządu klubu został uszczuplony z różnych powodów. Z tego też względu w roku 1998 oraz ostatnio w roku 2001 uzupełniono jego skład o kolejnych wspaniałych działaczy i społeczników.

Nadwiślański Klub Krajoznawczy "TRSOW" ściśle współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Programowym PTTK Gdańsk, Gdańskim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Komisją Krajoznawczą Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej, Kociewskim Towarzystwem Oświatowym, Klubem Krajoznawczym "Wrzos" z Gdyni, Klubem Wędrówki i Przygody "Tramp" z Tczewa, Towarzystwem Turystycznym "Delta" im. Carla Pudora z Elbląga oraz Klubem Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody "Dromader" z Rybnika.

Kończąc, można stwierdzić, że Nadwiślański Klub Krajoznawczy "TRSOW" poprzez swój społeczny wymiar wrócił do korzeni z czasów Aleksandra Janowskiego (1906), kiedy to działalność krajoznawcza opierała się wyłącznie na pracy społecznej.

Dzisiaj NKK "TRSOW" skupia członków z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego. Z nami więc poznawaj ciekawe i piękne miejsca. Serdecznie zapraszamy na wędrówki.

Tadeusz Magdziarz
Wędruj razem z nami.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT