PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Wieści z Tarnowskich Gór


W mieście gwarków i kolejarzy w Tarnowskich Górach od 1951 roku działa Oddział PTTK posiadający własny obiekt, zabytkowy Dworek Mieszczański z XVIII wieku, w którym od 1992 roku mieści się siedziba Tarnogórskiego Oddziału PTTK.

W ostatnich dwóch latach obchodzono w oddziale trzy uroczystości, a były to:

  • 24 lutego 2001 roku obchody 50-lecia PTTK,
  • 6 października 2001 roku 50-lecie Oddziału PTTK,
  • 26 stycznia 2002 roku 30-lecie założenia Klubu Turystyki Rowerowej PTTK "Jutrzenka" w Tarnowskich Górach.

Przed naszą siedzibą - Dworek - uroczystość 50-lecia PTTK

Kulminacyjnym punktem obchodów 50-lecia PTTK było wmurowanie pamiątkowej tablicy na ścianie frontowej "Dworku" wykonanej przez odlewnię dzwonów P. Felczyńskich. Propozycja ufundowania tablicy wyszła od członka klubu "Jutrzenka" Jerzego Lecha, łącznie z projektem i pozyskaniem sponsorów, a prace przygotowawcze i porządkowe to zasługa działaczy klubu "Jutrzenka". Uroczystość zaszczycona została przez miejscowe władze, burmistrza miasta, przedstawiciela starostwa, posła na Sejm RP i wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK Edwarda Kudelskiego, który dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej. W uroczystości licznie uczestniczyli przedstawiciele oddziałów PTTK województwa śląskiego i członkowie Oddziału PTTK Tarnowskie Góry.


Moment odsłonięcia tablicy 24.02.2001r

Druga uroczystość odbyła się z okazji 50-lecia naszego Oddziału PTTK. Miała ona miejsce 6 października 2001 roku w odległym od Tarnowskich Gór o 12 km Brynku w dawnym pałacu, obecnie Technikum Leśnym, gdzie po głównych uroczystościach w pięknym parku z ogrodem botanicznym, przy ognisku spędzono resztę dnia na wspomnieniach i rozmowach. Uroczystość to nie tylko podsumowanie długoletniej działalności, ale też okazja do wyróżnień, w tym medalami i odznakami 50-lecia PTTK dla zasłużonych działaczy oddziału.


"Dworek Mieszczański" z zewnątrz

Trzecia uroczystość odbyła się 26 stycznia 2002 roku z okazji 30-lecia założenia Klubu Turystyki Rowerowej PTTK "Jutrzenka". Uroczystość ta stała się okazją odbycia spotkania w "Dworku", który obchodził 10. rocznicę jego oddania do użytku po kapitalnym remoncie i zasiedleniu przez oddział. Klub "Jutrzenka" założył 19 stycznia 1972 roku ówczesny przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej Henryk Biały, posiadający uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej.

Na spotkaniu tym, prowadzonym przez obecnego prezesa Zbigniewa Klubę, serdecznie powitano przybyłych gości: prezesa zarządu oddziału Józefa Jasiurkowskiego, honorowego członka PTTK Stanisława Radomskiego pełniącego funkcję przewodniczącego Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach, pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli sąsiedzkich klubów kolarskich i członków klubu.

Wspomnienie o powstaniu klubu i jego dotychczasowej działalności wygłosił jego założyciel Henryk Biały, honorowy prezes klubu, poprzednio przez pełne 20 lat pełniący funkcję prezesa. Odbierano życzenia i pamiątki od gości dla klubu, a wyróżnienia wręczono członkom klubu.

Klub wyróżniony z okazji 50-lecia Złotą Honorową Odznaką PTTK wydał z okazji swojego 50-lecia monografię, piękną metalową odznakę jubileuszową i dyplomy, które otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Autorem projektu odznaki i dyplomu jest Jerzy Lech.

Z monografii można poznać historię klubu i przebieg jego działalności, skład pierwszego zarządu i następnych po obecny, kadrę przodownicką, wykaz honorowych członków klubu, liczby zdobytych odznak i odznak zweryfikowanych, wyróżnienia nadane klubowi i uzyskane przez członków klubu. Również o imprezach organizowanych przez klub, w tym o XXXVIII Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w 1998 roku. O imprezach centralnych i AIT, w których uczestniczyli członkowie klubu, a także przeprowadzonych wyprawach zagranicznych i wreszcie wykaz najaktywniejszych członków klubu.


Uroczystość XXX-lecia "Jutrzenki"

Z monografii dowiadujemy się, że klub, uczestnicząc w konkursie na najaktywniejszy klub kolarski w Polsce, zajmował dwukrotnie II miejsce, raz III miejsce i trzykrotnie IV miejsce.

Druga część uroczystości to toast szampanem, poczęstunek i dzielenie się wspomnieniami. Odbyło się to wszystko w pomieszczeniach w znacznej części utrzymywanych i konserwowanych przez członków klubu, w których oglądano wystawę dokumentów, pamiątek, zdjęć i dużą kolekcję odznak wystawianych przez Henryka Białego.

Henryk Biały

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT