PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

25 lat Oddziału Wojskowego PTTK w Szczecinie


Oddział powołano do życia 15 listopada 1977 roku do zabezpieczenia organizacyjnych potrzeb kół i klubów PTTK działających przy jednostkach wojskowych wchodzących w skład 12. Dywizji Zmechanizowanej. Wraz z upływem czasu członkami oddziału zostało wielu "cywilnych" sympatyków społecznej działalności. Najlepszym okresem funkcjonowania oddziału była druga połowa lat 80., kiedy to aktywnie pracowało 26 kół i 3 kluby, skupiające ok. 1700 członków. Dzisiejszy stan organizacyjny jest znacznie skromniejszy. Oddział stanowi "bazę" dla 7 kół zrzeszających 135 członków. Zmiany są więc istotne. Przyczyną tej sytuacji jest skrócenie czasu zasadniczej służby wojskowej i reorganizacja jednostek 12. DZ.


Turniej Kół Wojskowych PTTK - 1995r

Mimo przeciwności losu oddział, noszący od 1987 roku imię ppor. Ryszarda Kuleszy, godnie wypełnia PTTK-owskie zadania na Pomorzu Zachodnim. Działalność prowadzona jest we współpracy z oddziałami PTTK miasta Szczecina i wszystkimi pracującymi oddziałami w środowisku wojskowym na terenie całego kraju, przy znaczącym wsparciu Departamentu Wychowania i Promocji Ministerstwa Obrony Narodowej, Wydziału Społeczno-Wychowawczego Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Dowództwa 12. SzDZ, Klubu Garnizonowego w Szczecinie i Regionalnego Szczecińskiego Oddziału PTTK.

Szczeciński Oddział Wojskowy PTTK w ciągu roku kalendarzowego jest organizatorem ok. 50 imprez pieszych nizinnych, górskich, kajakowych, na orientację i wystaw oraz ok. 40 wycieczek o różnym charakterze. W swoich szeregach skupia 77 osób kadry programowej PTTK.

W minionych 25 latach otrzymał wiele dowodów uznania za społeczną pracę. Najbardziej cennym jest wyróżnienie oddziału w 1996 roku przez Zarząd Główny PTTK Złotą Honorową Odznaką PTTK. Wśród zasłużonych działaczy oddziału należy wymienić Tymoteusza Ryhanycza (prezes honorowy), Adama Wojtkowiaka, Krystynę Mackiewicz, Franciszka Maciejuka, Zbigniewa Łukasika, Mirosława Borowskiego, Zbigniewa Jahnza, Władysława Królikowskiego, Tadeusza Radzika.

Skład aktualnie pracującego zarządu to Przemysław Jaskuła (prezes), Mirosław Strony (wiceprezes), Paweł Diekert (wiceprezes), Krystyna Mackiewicz (sekretarz), Halina Jankowska (skarbnik), Tymoteusz Ryhanycz, Władysław Królikowski i Mirosław Borowski. Siedzibą oddziału przez wszystkie lata jest Klub Garnizonowy mieszczący się w Szczecinie przy ulicy Wawrzyniaka 5.

Przemysław Jaskuła

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT