PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

"Szczecińskie Liście Platanowe 2002"


Trasa tegorocznego XXVI Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego była urozmaicona. W dniach 22-25 sierpnia 2002 r. 50 osób płynęło rzeką Płonią, kanałami Międzyodrza, przez Jezioro Dąbskie i port. Na podbój miejskiego odcinka rzeki uczestnicy spływu wyruszyli znad Stawu Klasztornego w Jezierzycach (dzielnica Szczecina). Płonia toczy swe wody przez wzgórza Kniei Bukowej, toteż niski stan wody przysporzył wielu atrakcji i nie przypominał płynięcia przez miasto. Etap prowadzący przez jezioro i port dostarczył zgoła odmiennych wrażeń. Szczególne odczucia towarzyszyły kajakarzom, kiedy przepływali obok dużych statków i mieli możliwość podziwiania Odry, perełki architektury Szczecina.

Poprzez łamy "Gościńca PTTK" organizatorzy pragną szczególnie serdeczne podziękowania skierować do sponsorów imprezy: Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego.

...i zaprosić do udziału w "Szczecińskich Platanowych Liściach" w 2003 roku!

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT