PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Komisja Fotografii Krajoznawczej przedstawia

Pasja leśniczego


Waldemar Janusz Lewandowski - z zawodu leśnik, z zamiłowania fotograf-krajoznawca, pracuje w Nadleśnictwie Jugów jako leśniczy w Przygórzu. Urodzony w Szczecinie w 1959 roku, fotografować zaczął już jako uczeń szkoły podstawowej, harcerz drużyny leśnej, potem jako uczeń Technikum Leśnego uczestniczył szkolnych przeglądach i wystawach fotografii.

Na początku lat 80. związał się z wrocławską Wszechnicą Fotoreporterów i do dziś ma w swoim archiwum zdjęcia z tamtych lat. Pozostał jednak przy zawodzie leśnika, fotografię traktując jako pozazawodową pasję. Po przeprowadzce w okolice Nowej Rudy założył w 1984 roku Klub Fotografii Krajoznawczej "Sowa" przy noworudzkim Oddziale PTTK. Kierował pracami klubu do chwili rozwiązania oddziału i likwidacji placówki w 1989 roku.

W tym czasie zrealizował wiele wystaw, w tym również wystawy indywidualne: "Noworudzka mozaika" (1985), "W skalnym labiryncie" (1986), "Wędrówki dalekie i bliskie" (1988). Dzisiaj, niezwiązany z żadnym klubem, nadal konsekwentnie fotografuje i realizuje wystawy prezentujące najbliższe mu tematy. W swoim archiwum ma 2500 negatywów i przeźroczy, również z Tatr, Bieszczadów i Pienin, ale uważa się przede wszystkim za fotografa Sudetów. W roku 2000 przedstawił wystawę "Leśne Impresje", w 2001 roku plon wieloletnich wędrówek po Górach Sowich - wystawę "W cieniu Wielkiej Sowy". W roku 2002, ogłoszonym przez ONZ "Rokiem Gór", przygotowuje wystawę "Klejnoty Gór". Wernisaż odbył się w "Dniu Turystyki" w Galerii Sztuki w Kłodzku. Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK objęła wystawę honorowym patronatem.

Tekst: Zofia Lubczyńska
Zdjęcia: Waldemar Janusz Lewandowski


Las - okolice Jaworowa

Polana Jugowska - Góry Sowie

Pogórze Kaczawskie - widok z Borowca
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT