PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Konkurs młodych krajoznawców


Wszranki VII Pomorskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego o Nagrodę im. Franciszka Mamuszki stanęła młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie (pod opieką Elżbiety Wiśniewskiej), z Technikum Obsługi Ruchu Turystycznego w Kościerzynie (pod opieką Małgorzaty Adamskiej) oraz z Gimnazjum nr 2 w Sopocie (pod opieką Małgorzaty Sataleckiej-Golec). 74 uczestników, pracując indywidualnie i zespołowo, złożyło 45 prac, które jury zakwalifikowało do kategorii: projekt folderu - 21 prac, fotoreportaż - 16 prac, arty­kuł - 2 prace i 6 prac dyplomowych.

Laureatami VII edycji konkursu zostali:

 • w kategorii projekt folderu:
  • I nagrodę otrzymała Kamila Połomska z Gimnazjum nr 2 w Sopocie,
  • II i III nagród nie przyznano, wyróżnienia uzyskały 3 osoby;
 • w kategorii fotoreportaż:
  • I nagrody otrzymali Dawid Chmielewski z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie i Grzegorz Nartowski z Gimnazjum nr 2 w Sopocie,
  • II nagrody otrzymały Karolina Glich, Magdalena Glich i Marta Koślicka z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie,
  • III nagrody nie przyznano, wyróżnienia uzyskało 5 osób;
 • w kategorii artykuł nagród i wyróżnień nie przyznano;
 • w kategorii prace dyplomowe:
  • I nagrody otrzymały Monika Serkowska, Ewelina Kinowska, Katarzyna Imianowska z Technikum ORT w Kościerzynie, Katarzyna Kujak, Monika Moszk z Technikum ORT w Kościerzynie,
  • II nagrody otrzymały Anita Bielawa, Katarzyna Bielawa, Edyta Gillmester z Technikum ORT w Kościerzynie,
  • III nagrody nie przyznano, wyróżniono 4 osoby.

Jan Bogucki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT