PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

II Festiwal Piosenki Turystycznej ph. "Śpiewać każdy może"

Grybów 2002 - czyli przyszłość PTTK w rękach młodzieży


"...Każda szkoła powinna być atrakcyjnym miejscem dla uczniów także po lekcjach. Zajęcia pozalekcyjne w formie Koła PTTK nr 2 zapoczątkowują pracę młodego człowieka nad samym sobą, dają mu okazję do swobodnej konfrontacji własnych możliwości z możliwościami innych oraz umożliwiają szerokie pole dla własnej twórczości (...). Wszystkim miłośnikom turystyki życzymy nieprzemijającego zapału do pokonywania i odkrywania nowych szlaków turystycznych, radości z przygody, przyjaźni i piękna w kontakcie z przyrodą...".

Zacytowałem wielce wymowny urywek z programu działalności Koła PTTK nr 2 w Grybowie, należącego do Oddziału PTTK w Gorlicach, autorstwa opiekunki tegoż koła Grażyny Orlewicz. Koło pozostaje chlubą oddziału gorlickiego. 7 lutego 2002 roku obchodziło jubileusz 10-lecia pracy z młodzieżą pod szyldem i merytorycznymi celami PTTK.

Goszcząc na turystycznej imprezie w Grybowie po raz pierwszy w dniu 22 października 2002 roku, byłem zbudowany zapałem organizatorów, hojnością sponsorów, lecz przede wszystkim spontanicznością młodzieży dla turystyki. O podanej imprezie kilka słów komentarza poniżej.

Najpierw chciałbym zrelacjonować nieco szerzej wielokierunkową pracę dla turystyki z młodzieżą Grażyny Orlewicz oraz Barbary Obrzut - ambitnie ją od kilku lat wspierającą. Kształcenie dla turystyki dzieci i młodzieży zostało objęte szczegółowo przemyślanym, następnie napisanym i na co dzień realizowanym programem, który najkrócej można scharakteryzować jako organizację takich imprez oraz wycieczek, które w procesie edukacji młodego pokolenia mają znaczenie: prozdrowotne, ekologiczne, regionalne, a także są istotne w sferze czytelniczej i medialnej. W myśl edukacji prozdrowotnej największą uwagę poświęca się w Grybowie czynnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, popieraniu zasad zdrowej rywalizacji w ramach imprez czy wycieczek, higienie ubioru i właściwemu odżywianiu oraz przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

W zakresie problemów ekologicznych rozwijane są tematy człowiek i środowisko, obszary chronione, racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody oraz obserwacja najbliższego otoczenia. Edukacja regionalna w wykonaniu młodych grybowskich PTTK-owców to z kolei historia miejscowości i regionu, utrwalanie związku z tradycją i stałe imprezy koła oraz stałe zadanie: grupa turystyczna w szkole i regionie. W edukacji czytelniczej i medialnej kładzie się nacisk na umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z przewodników turystycznych i map.

Młodzież PTTK-owska z Grybowa szczególnie aktywnie uczestniczy w imprezach kwalifikowanych, organizowanych corocznie przez Oddział PTTK w Gorlicach. Są to: Rajd Szlakiem Walk Operacji Gorlickiej, Rajd im. Ignacego Łukasiewicza oraz Rajd "Beskidzka Jesień". W latach 1998-2001 członkowie Koła PTTK nr 2 w Grybowie zdobyli następujące odznaki GOT: popularne-118, małe brązowe-60, małe srebrne-11 i jedną odznakę GOT jubileuszową.

Od 2001 roku całkiem nową formą popularyzacji turystyki w kole stała się organizacja festiwali piosenki turystycznej. 22 października 2002 odbywał się II Festiwal Piosenki Turystycznej pod hasłem "Śpiewać każdy może" Grybów 2002, na który zostałem zaproszony przez kierownictwo Koła PTTK nr 2. W samym zaproszeniu szczególnie pociągał mnie temat muzyczny (bliski sercu prywatnie) oraz promocja festiwalu przez takie media jak Radio Kraków, Radio Plus czy redakcja "Dziennika Polskiego".

Oczywiście najważniejszy był sam festiwal, o którym nieco uwag. Organizatorzy, a ściślej Grażyna Orlewicz i Barbara Obrzut, wykonali jeszcze przed imprezą ogromną pracę organizacyjną. Przygotowanie imprezy dla 250 uczestników, najtrudniejsze, ale i najważniejsze, pozyskiwanie finansowej przychylności sponsorów, w końcu - pogodzenie normalnych zajęć w Szkole Podstawowej nr l w Grybowie z równocześnie odbywającą się imprezą. Pod względem artystycznym festiwal oceniało profesjonalne jury złożone w zawodowych muzyków różnych specjalności.

Występujące zespoły reprezentowały: przedszkola, wykonawców indywidualnych, rodziny śpiewające, szkoły podstawowe oraz szkoły średnie. Najdalej od Grybowa wśród wykonawców zaprezentowały się szkoły z Kasiny Wielkiej i Mszany Dolnej w Beskidzie Wyspowym. Grażyna Orlewicz wraz z Barbarą Obrzut były przez wiele godzin festiwalowych przesłuchań, werdyktów, wręczania nagród, wyróżnień oraz upominków dosłownie wszędzie: przy estradowym mikrofonie, wśród jury, przy uczestnikach, intonując muzyczne hasło - przerywnik festiwalu, przy księgach pamiątkowych oddzielnie dla Koła PTTK nr 2 oraz przy księdze festiwalowej, przy gościach imprezy, przy serwowanym hojnie i wszystkim żurku, słodyczach i napojach. Poziom artystyczny festiwalu jury oceniło jako wysoki i z wyraźnym postępem w porównaniu do festiwalu zeszłorocznego. Należy tu wykonać najgłębszy ukłon w kierunku sponsorów, m.in. Zarządu Miasta Grybów, Zarządu Gminy Grybów, Banku Spółdzielczego w Grybowie, Spółdzielni Inwalidów "Karpaty", Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej "Składnica", szefostwa pizzerii w Grybowie, Fundacji Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Gospodarstwa Pasiecznego "Sądecki Bartnik" w Stróżach, Uzdrowiska w Wysowej, naczelnika Grupy Krynickiej GOPR, prezesa Kolei Gondolowej na Jaworzynę Krynicką Jana Łuszczewskiego. Również media okazały się życzliwe dla śpiewającej młodzieży. Radio Plus ufundowało płytę o Ojcu Świętym Janie Pawle II, a "Dziennik Polski" album "Ziemia Sądecka" oraz swoje firmowe koszulki i czapeczki.

Festiwal moim zdaniem spełnił jeszcze jeden szczytny cel: zacieśnianie więzi rodzinnych (chodzi o rodziny śpiewające) poprzez wspólne publiczne muzykowanie.

A wracając do młodzieżowej turystyki w PTTK, szczególnie trafna wydaje się myśl L.B. Sharpa: "...Nie próbujcie sprowadzać całego świata do szkoły. Raczej weźcie dzieci na zewnątrz tam, gdzie ten świat naprawdę jest...".

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT