PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Młodzieżowe finały krasomówcze


W dniach 14-17 listopada 2002 r. odbył się w Golubiu-Dobrzyniu tegoroczny finał XXVII Krajowego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych.

Największe uznanie jury uzyskali, zajmując kolejno miejsca:

1. Adrian Wiśniewski z Leska
2. Paweł Drzewiecki z Włocławka
3. Bartłomiej Wink z Radomia
4. Łukasz Szelążek z Miejsca Piastowego
5. Marek Gabrusianiec z Lidzbarka Warmińskiego.

Nagrodę publiczności uzyskała Magdalena Rówińska ze Sławkowa, a konkurs na temat zamku golubskiego wygrał Paweł Drzewiecki z Włocławka.

W dniach 21-24 listopada w Legnicy odbyły się finały XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej.

W XVIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych zwycięzcami zostali: (w kolejności zajętych miejsc)

1. Daniel Hermanowicz z Dywit
2. Michał Przymorski z Gronowa
3. Tomasz Wroński z Lipinki
4. Michalina Kunecka z Legnicy
5. Sylwia Makuchowska z Krównik.

Nagrodę młodzieżowego jury uzyskała Sandra Puzik z Kadłuba, a nagroda publiczności przypadła Tomaszowi Wrońskiemu z Lipinek.

W III Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Gimnazjalnej zwyciężyli:

1. Karolina Kochanowska z Radomia
2. Paulina Nawrocka z Żarnowa
3. Justyna Gromadzka z Głuszycy
4. Katarzyna Rogala z Radomia
5. Magdalena Wróblewska z Torunia
6. Agnieszka Kęsik z Częstochowy.

Nagroda młodzieżowego jury dla Teresy Prus ze Strzelec Opolskich, nagroda publiczności dla Katarzyny Frąszczak z Lewkowa Wielkopolskiego.

W Legnicy i Golubiu-Dobrzyniu startowali zwycięzcy eliminacji przeprowadzonych w czasie wojewódzkich finałów konkursów krasomówczych. Organizacja finałów centralnych dofinansowywana była przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Legnicy oraz Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego.

Marek Boguszewski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT