PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

KOMUNIKAT


Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK informuje, że w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na szkolenia, organizuje w 2003 roku tylko jedno centralne szkolenie znakarzy nizinnych szlaków turystycznych. Szkolenie to odbędzie się na wiosnę (marzec?) 2003 roku, o ile zbierze się odpowiednia grupa kandydatów z terenu całego kraju. Chętnych do uzyskania uprawnień znakarza nizinnych szlaków turystycznych prosimy o zgłaszanie się pod adresem Komisji Turystyki Pieszej:

00-075 Warszawa ul. Senatorska 11
do końca lutego 2003 r.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT