PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK
proponuje


Obóz szkoleniowy na nartach śladowych dla początkujących i zaawansowanych w Górach Izerskich w bazie stacji turystycznej w Orlu w dniach 1-8 marca 2003 r.

Wycieczki odbywać się będą na trasach Biegu Piastów i po czeskiej stronie Gór Izerskich.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Andrzej Wiśniewski, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 90,
tel. (55) 2336907, 0606 831 803
do dnia 31 stycznia 2003 r.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT