PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

"(...) Krasomówcy są poetami państwa, tak jak poeci są krasomówcami narodu"
Cyprian Kamil Norwid

"Ojczyzna to krajobraz"


XXV Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego, przeprowadzone w dniu 27 września 2002 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku pod hasłem "Ojczyzna to krajobraz", odbiły się szerokim echem w naszym województwie.

Podlaskie Kuratorium Oświaty oraz Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku rozpoczęły przygotowania do jubileuszowej edycji konkursu kilka miesięcy wcześniej. W przeddzień konkursu odbyła się w Muzeum Podlaskim konferencja prasowa z udziałem Barbary Wachowicz, znanej i cenionej pisarki, przewodniczącej sądu konkursowego. Maria Maranda opowiedziała o drogach rozwoju konkursu, jego najciekawszych osobowościach i o przyszłości. Barbara Wachowicz podkreśliła, że potrzeba propagowania wśród młodych ludzi szeroko rozumianej miłości do języka polskiego, a tym samym do Ojczyzny - jest niezwykle ważna "(...) Krasomówcy są poetami państwa, tak jak poeci są krasomówcami narodu" - przypomniała słowa Cypriana Kamila Norwida. Mówiła również o roli nauczycieli, którzy podjęliby trud kształtowania swych wychowanków w myśl narodowych wzorów i ideałów, poszanowaniu dla rodzimej tradycji, kultury i historii.

W piątkowy poranek z różnych stron Podlasia zmierzali do Pałacu Branickich krasomówcy. Przyjechali oni z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, z dwóch liceów w Łomży, z jednego w Michałowie, z dwóch szkół średnich w Mońkach i z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach. Białystok był reprezentowany przez uczniów z czterech liceów ogólnokształcących oraz dwóch zawodowych szkół średnich. Szczególnie miło byli witani nasi goście, którzy uczestniczą w konkursie dzięki współpracy z podlaskim oddziałem "Wspólnoty Polskiej". Zjawili się młodzi Polacy ze szkół średnich z Wilna, Mickun (Litwa) i Krzemieńca (Ukraina). Z wielkimi emocjami do konkursu przystąpiło 28 uczestników.


Uczestnicy konkursu krasomówczego

Odświętny nastrój, serdeczna atmosfera, powitania - sprawiły, że wszyscy poczuliśmy się nad wyraz uroczyście. Doborowa publiczność zajmowała miejsca w pełnej przepychu sali balowej Podlaskiego Wersalu, wcześniej odwiedzając okazałe stoiska z książkami Barbary Wachowicz oraz wydawnictwami Regionalnego Oddziału PTTK. Z wyraźnym wzruszeniem - ale i koncertowo - moja Mama, Maria Maranda, otworzyła jubileuszowe zmagania podlaskich krasomówców, zaś Barbara Wachowicz - z właściwą sobie urodą słowa polskiego - radośnie powitała młodzież i gości konkursu. Pod jej przewodnictwem, w 7-osobowym składzie, sąd konkursowy przystąpił do pracy. Prezentacje konkursowe rozpoczął Karol Sitnik z Augustowa, ozdabiając swój występ grą na gitarze i śpiewem.,’ W ten sposób sprawił, że wszechogarniająca trema zniknęła u pozostałych krasomówców, ustąpiła. Publiczność niezwykle serdecznie nagradzała każdą kolejną wypowiedź, a zwłaszcza gorąco byli przyjmowani młodzi Polacy z Litwy i Ukrainy. Podczas występów wszyscy słuchacze nasycili się do woli królującą tu nienaganną polszczyzną. Młodzi krasomówcy zadbali o niebanalną plastykę i sugestywność wypowiedzi. Uczestnicy konkursu przedstawili bogaty przekrój pomysłów, zaciekawili sposobem opisywania ważnych dla nich spraw - historycznie i współcześnie.

Prawie wszystkie prezentacje krasomówcze tych jubileuszowych eliminacji po raz kolejny potwierdziły, że otaczający krajobraz jest dla młodego człowieka nie tylko poszanowaniem historii dorobku rodzinnej okolicy, nie tylko rymowanym szacunkiem wyrażanym wobec ojcowizny, ale także próbą opisania i wyrażenia własnych, trudnych przeżyć. Uderzała też, młodzieńcza odpowiedzialność za własne słowa i to - moim zdaniem - było najbardziej cennym doświadczeniem tegorocznego konkursu. Jestem głęboko przekonany, że młodzi krasomówcy swymi wypowiedziami wzruszali, a także twórczo pobudzali wyobraźnię każdego słuchacza, z jurorami włącznie!

Sąd konkursowy długo debatował nad przyznaniem pięciu nagród głównych, aż wreszcie ogłoszono wyniki. Za piękną, spontaniczną i sugestywną prezentację treści nagrodę otrzymała Kamila Ławniczuk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Przedstawiła ona wystąpienie "Słowiański rodowód", bowiem od dłuższego czasu zgłębia tajniki historii Słowian. Za dbałość o stylistykę, poprawne i jasne formułowanie myśli przyznano nagrodę Agnieszce Narkiewicz ze szkoły średniej w Mickunach na Litwie. Z ogromnym poruszeniem wysłuchaliśmy jej wypowiedzi pt. "Kalwaria Wileńska". Za wybór szczególnie atrakcyjnego tematu wyróżniono nagrodą Annę Andrakę z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku za wypowiedź pt. "Mój mundur". O swoim harcerskim mundurku Ania opowiadała tak, jakby to była najważniejsza rzecz w jej życiu. Za wartości poznawcze i kulturowe wypowiedzi laur zdobyła Beata Wincel z gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Swą opowieścią o kościele św. Piotra i Pawła w Wilnie zaskarbiła sobie sympatię wszystkich obecnych na sali. Za wysoce artystyczną jakość wypowiedzi nagrodzono Dianę Łukszę z Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie. Jej opowiadanie o "Melodiach znad jeziora torbacz" urzekło nas swą urodą i dojrzałością opisów.

Wymieniona piątka finalistek przystąpiła do konkursu 3-minutowej improwizacji na wylosowany temat. I tak Ania Andraka opowiadała o tym jedynym, najpiękniejszym rodzinnym zdjęciu, Diana Łuksza przekonywała, że warto pisać listy, Beata Wincel mówiła o potrzebie ratowania wileńskich zabytków, Agnieszka Narkiewicz opisywała piękno litewskiej przyrody, Kamila Ławniczuk zmagała się z autorytetami w jej życiu.

Tym razem sąd konkursowy pracował krótko i przedstawił swą decyzję o wyjeździe na Międzynarodowy Konkurs Młodzieży Szkolnej w Golubiu-Dobrzyniu następujących osób: Anny Andraki i Kamili Ławniczuk (licealistek z Białegostoku} oraz Beaty Wincel z Wilna. Wraz ze słowami gratulacji Barbara Wachowicz przypomniała, iż nie ma żadnej granicy na to, aby ojczyste słowo było jeszcze bogatsze, piękniejsze i bardziej związane z tym wszystkim, co jest ważne dla Polaków i Polski. Swoje słowa uznania i życzenia dalszych sukcesów złożyli Marek Strzaliński - wojewoda podlaski, honorowy patron konkursu, Ryszard Tur prezydent Białegostoku, Jerzy Muszyński - prezes Radia Białystok, Zofia Trancygier-Koczuk - podlaski kurator oświaty.

Przystąpiono do wręczania nagród, sesji zdjęciowych i wywiadów. Wyróżnienia w postaci albumów otrzymali: Justyna Smykowska z Augustowa za urzekające wystąpienie pt. "Z perspektywy krzesła", Konrad Szczebiot z Białegostoku za swój tekst "Krajobraz sercu bliski", wywodzący się z Wileńszczyzny, Joanna Weremiejewicz z Siemiatycz za wystąpienie zatytułowane "Krajobrazy mojej ojczyzny", w którym dała prawdziwy popis pięknej polszczyzny. Natomiast Jacek Werkowski z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, prezentując wystąpienie Białowieży w literaturze, tak zauroczył publiczność, iż stał się laureatem jej nagrody i otrzymał artystyczny fotogram Piotra Sawickiego oraz ogromny tort w formie książki, którym poczęstował publiczność i swoich kolegów-krasomówców. Zaś Karol Sitnik z Augustowa - za trzykrotne występy w konkursie krasomówczym zdobył tytuł weterana i dostał plecak oraz okazały album.

Prowadząca imprezę Maria Maranda podziękowała wszystkim za wspólny udział w tej porywającej biesiadzie ojczystego słowa, a także zaprosiła na spotkanie krasomówców wszech czasów. Odbyło się ono w gościnnym Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury, gdzie w kameralnym gronie potoczyły się wzruszające wspomnienia, zwierzenia, a także marzenia na najbliższą przyszłość. Te wypowiedzi młodszych i dojrzalszych miłośników pięknego, ojczystego słowa były znakomitym dopełnieniem XXV Wojewódzkich Eliminacji Konkursu Krasomówczego w Białymstoku "Ojczyzna to krajobraz".

Łukasz Maranda

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT