PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Poznań jak zawsze atrakcyjny


Na posiedzeniu wyjazdowym w Poznaniu Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych przygotowywała swój program działania na rok 2003 - Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych.

Korzystając z wcześniejszego zaproszenia do Poznania przez koleżankę Ewę Tietz, w dniu 14 października 2002 roku zjawiliśmy się w historycznych murach Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, w samym centrum robotniczej dzielnicy miasta - siedziby największych targów w Polsce. Dzięki Ewuni mieliśmy zapewnione świetne warunki do realizacji wyjazdowego posiedzenia Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, na którym zajęliśmy się bardzo ważnymi kwestiami.


14.10.2002 r. Wyjazdowe posiedzenie Komisji d/s Turystyki ON w Poznaniu

Mówiliśmy o współpracy naszej rady z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi komisjami ZG w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Od dawna powszechnie wiadomo, że osoby z różnymi dysfunkcjami są jedną z najbardziej izolowanych grup w społeczeństwie i ciągle napotykają na poważne bariery w dostępie do każdej dziedziny życia społecznego, także do krajoznawstwa i turystyki. Razem z naszymi gośćmi z komisji pieszej, młodzieżowej i krajoznawczej ZG PTTK, a także przedstawicielami zaproszonych organizacji pozarządowych, gorąco dyskutowaliśmy nad tym, jak przygotowywać - więcej i lepiej - wycieczki, spotkania krajoznawcze, rajdy i zloty przynoszące rehabilitację społeczną, a adresowane do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy - czyli członków i sympatyków PTTK.

Podkreślaliśmy, jak ważne jest tu włączanie - na partnerskich zasadach - środowisk osób niepełnosprawnych do konkretnych imprez, inicjowanych przez komisje i oddziały PTTK na terenie całego kraju, a nie tylko - jak obecnie - w nielicznych miejscowościach.Wspólnie uznaliśmy, że trzeba dołożyć jeszcze sporo starań, aby poprawić bazę, składać różnorodne propozycje programowe, dzięki którym ludzie niepełnosprawni i starsi będą mogli poczuć swą społeczną przydatność na krajoznawczych i turystycznych szlakach w całej Polsce.

Z natury rzeczy przyjazne i otwarte wobec wszystkich Towarzystwo, jakim jest PTTK, może pomóc ludziom niepełnosprawnym i starszym w zaspokojeniu ich pragnień, przynieść wartościową zdrowotnie rekreację. Zgodziliśmy się także, iż uczestnictwo osób niepełnosprawnych i starszych w różnych formach działalności turystyczno-krajoznawczej, proponowanych przez PTTK - zależy przede wszystkim od stosunku do tych osób całej PTTK-owskiej społeczności. Roboczo ustaliliśmy, że wyślemy obecnie posiadane materiały, przydatne innym komisjom ZG PTTK, w celu wywołania większej liczby ofert skierowanych do osób niepełnosprawnych i ludzi starszych. Uznaliśmy także, że o tych problemach trzeba zdecydowanie więcej pisać na łamach naszego "Gościńca PTTK". Wyraziliśmy również nadzieję, że przygotowywany przez nas Ogólnopolski Sejmik pod hasłem "Razem z PTTK - będzie sprawniej" (Kielce 29-30 marca 2003 r.) pozwoli nam na mocniejsze zaprezentowanie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych i starszych. Zresztą wszystkie przyszłoroczne spotkania naszej rady będą się wiązać z realizacją celów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.

W końcówce posiedzenia jednogłośnie wybraliśmy na zastępcę przewodniczącego Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK Jadwigę Siedlecką, redaktora naczelnego czasopisma "Mandragora" z siedzibą w Warszawie.

Dynamiczne i wartościowe spotkanie w Poznaniu dobiegło końca. Aż szkoda wyjeżdżać!

Maria Maranda

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT