PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Spotkanie konserwatorów i opiekunów zabytków w Toruniu


Toruń gościł w dniach 13-15 września br. uczestników dorocznego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Organizatorami zjazdu byli: Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu i Komisja Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK, przy wsparciu ze strony Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Urzędu Miasta w Toruniu.

Uczestnicy wysłuchali interesujących referatów: "Toruń na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO" - (miasto w tym roku obchodziło 5. rocznicę tego wydarzenia) "Fortyfikacje Ziemi Chełmińskiej", "System fortyfikacji w Toruniu" oraz "Współczesne funkcje dla obiektów pofortecznych na przykładzie Torunia".

W czasie zjazdu odbyła się dyskusja na temat aktualnych przepisów prawnych związanych z ochroną dóbr materialnych kultury. Aktywnie uczestniczyli w niej wojewódzcy konserwatorzy zabytków, którzy przybyli na nasz zjazd z połowy województw.

Zjazd był również okazją do pokazania uczestnikom licznych obiektów zabytkowych w czasie objazdów krajoznawczych po ziemi chełmińskiej, a między innymi warowni pokrzyżackich w Radzyniu Chełmińskim, Papowie, Golubiu-Dobrzyniu i Pokrzywnie oraz obiektów fortecznych w Chełmnie, Toruniu i Grudziądzu.

Ogólnopolski Zjazd Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków prowadził Marek Rubnikowicz, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK, na co dzień pełniący funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków woj. kujawsko-pomorskiego.

Gośćmi zjazdu byli między innymi wicemarszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jan Szopiński, dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury Jacek Rulewicz i sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon.

Marek Boguszewski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT