PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Przewodnicki sejmik


II Sejmik Przewodników PTTK województwa zachodniopomorskiego "Trzebiatów 2002" miał na celu integrację środowiska przewodnickiego, zapoznanie się ze stanem rozwoju turystyki w naszym województwie oraz poznanie problemów związanych 7 propozycjami zmian w Ustawie o usługach turystycznych i rozporządzeniami jej dotyczącymi.

Sejmik zorganizował Klub Przewodników PTTK "Baszta Kaszana" z Trzebiatowa przy współudziale Zachodniopomorskiej Komisji Przewodnickiej PTTK. Do grodu nad Regą licznie zjechali przewodnicy z kół i klubów z Darłowa, Drawska Pomorskiego, Gdańska, Kętrzyna, Kołobrzegu, Koszalina, Międzyzdrojów, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina, Świnoujścia i Trzebiatowa. Sejmik rozpoczął przewodniczący Zachodniopomorskiej Komisji Przewodnickiej PTTK Adam Jakubowski, witając bardzo serdecznie przybyłych uczestników i zaproszonych gości: Jolantę Bernat - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Reginę Braszkiewicz - przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, Sławomira Ruszkowskiego - burmistrza Trzebiatowa, Stanisława Gończaruka - Członka Honorowego PTTK, Wiesława Kędzierawskiego - wiceprzewodniczącego Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Barbarę Ząbczyk-Chmielewską -członka Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Ryszarda Kotle - prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału PTTK w Szczecinie oraz Renatę Korek - dyrektorkę Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Przy takiej uroczystości nie obyło się bez wyróżnień: Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymały: Magdalena Jakubowska i Alicja Gospodarek z Międzyzdrojów, Srebrną Honorową Odznakę otrzymali: Jerzy Motowilczuk i Andrzej Spica, Złotą Odznakę PTTK "Zasłużony w pracy z młodzieżą" Adam Jakubowski, a Srebrną Odznaką PTTK "Zasłużony w pracy z młodzieżą" otrzymali: Aleksandra Gargała, Zbigniew Kupczyk, Lech Michalak, Kazimierz Rachański i Tadeusz Rak z Trzebiatowa.

Ponadto Dyplom ZG PTTK otrzymały: Ewa Faligowska, Bronisława Motowilczuk, Urszula Trzeciak i Halina Szkudlarek-Feliksiak. Dyplomem Zarządu Oddziału wyróżniono: Edytę Pietrzak, Ewelinę Gargała, Beatę Ziarno i Tomasza Szeszyckiego z Trzebiatowa. Natomiast Klub Przewodników PTTK ,,Baszta Kaszana" otrzymał z rąk burmistrza miasta honorową plakietkę za wieloletnią współpracę i rozwój turystyki na ziemi trzebiatowskiej. Zaproszonych gości poprosiliśmy o wygłoszenie referatów: Jolanta Bernat mówiła o turystyce w województwie zachodniopomorskim. Stwierdziła m.in., że stanowi ona poważny czynnik aktywizacji gospodarczej regionu. Zaplanowane i harmonijne działania mogą przyczynić się do zapewnienia turystom bardzo dobrych warunków wypoczynku, a gospodarce najwyższych korzyści, natomiast środowisku przyrodniczemu - utrzymanie równowagi biologicznej. To samorząd kreuje rozwój turystyki, patronuje targom, współfinansuje wydawnictwa, a także określa budżet na potrzeby turystyki.

Regina Braszkiewicz przypomniała, iż to urząd nadaje uprawnienia, kontroluje działalność przewodników, do zadań których należy oprowadzanie wycieczek, fachowe udzielanie informacji, posiadanie rzetelnej wiedzy o omawianych obiektach oraz opieka nad uczestnikami wycieczki. Jako przewodnicy pełnimy bardzo poważną i odpowiedzialną rolę. Przestrzegamy zasad kultury w postępowaniu z ludźmi. Wypowiadamy się poprawnie i w sposób ciekawy. To z naszej postawy emanuje spokój i opanowanie. Ludzie, z którymi obcujemy, muszą odczuć, że znamy obiekty architektury, jesteśmy miłośnikami przyrody i kochamy piękno naszej ojczyzny. Burmistrz Trzebiatowa omówił rozwój turystyki w mieście i regionie. Na wstępie wyraził uznanie, że sejmik odbywa się w Trzebiatowie, gdzie działa prężny Klub Przewodników PTTK. Miasto posiada Biuro Informacji Turystycznej, wyznakowany szlak turystyczny, a przed każdym zabytkiem znajdują się tablice informacyjne dotyczące obiektu.

Wiemy, jak ważna jest promocja, robimy wszystko, aby zachęcić turystów do przyjazdu w nasze strony. Restaurujemy zabytki, wydajemy mapy turystyczne, przewodniki, aby promować miasto, które w 2002 roku obchodziło rocznicę 725-lecia nadania praw miejskich.

Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Ryszard Kotła zastanawiał się, co możemy ofiarować turyście - jaki produkt? Produktem turystycznym są wszystkie dobra i usługi, które obejmują kompletne przeżycia turystów od chwili opuszczenia domu aż do momentu powrotu. W każdej miejscowości powinien być przewodnik, który z sercem i entuzjazmem zachęca turystów do zwiedzania ciekawych obiektów. Uzupełnieniem oferty jest dobry przekaz przewodnicki. Turysta nie może żałować, że zwiedzał miasto - tu przecież spotkał wspaniałych ludzi, którzy kochają to miejsce, a swoją miłością chcą zarazić innych.

Wiesław Kędzierawski omówił główne aspekty Ustawy o usługach turystycznych. Ustawa ta jest aktem prawnym, który najpełniej reguluje problematykę turystyki. Jej przepisy wymagają jednak uszczegółowienia i uzupełnienia. Przepisy te regulują również zagadnienia dotyczące przewodników turystycznych. Wyznaczają zadania oraz wskazują warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o otrzymanie uprawnień. Komisja ma własny kodeks etyczny i publikuje go, aby przewodnicy mogli stosować go w życiu codziennym. Nowelizacja ustawy dotyczyć będzie w większości przewodników górskich i miejskich, kontroli szkoleń, spraw dotyczących zawieszania uprawnień, naboru kadry wykładowców i egzaminatorów oraz kadry instruktorów do prowadzenia szkolenia praktycznego.

Po zakończeniu części oficjalnej sejmiku zaproszono wszystkich do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz zwiedzania pałacu i najciekawszych zabytków miasta. Obejrzeliśmy kościół Mariacki wraz z wieżą wyposażoną w trzy zabytkowe dzwony oraz niezmiernie ciekawą więźbę dachową, która zmontowana została bez użycia gwoździ. Później podziwialiśmy starówkę, ratusz, basztę prochową zwaną Basztą Kaszaną oraz elektrownię wodną. Autokarem pojechaliśmy do stadniny koni w Nowielicaeh i Mrzeżyna, gdzie wieczorem przy dźwiękach muzyki odbyła się biesiada przewodnicka.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Niechorze, Trzęsacz, studzienkę chrystianizacyjną w Cerkwicy, a w Gryficach muzeum kolejki wąskotorowej. Sejmik zakończyliśmy wspólnym obiadem pod hasłem R. Kotli: "Przewodniku, niezależnie od tego czy serce ci się śmieje, czy płacze - bądź pogodny!".

Halina Szkudlarek-Feliksiak, Adam Jakubowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT