PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

IV Ogólnopolski Zlot Kół, Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych PTTK


Z inspiracji Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy Zarządu Głównego PTTK w dniach 11-13 października 2002 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Skalnik" w Trzemieśni koło Myślenic odbył się IV Ogólnopolski Zlot Przedstawicieli Kół i Oddziałów PTTK działających w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy.

Organizatorami, a zarazem gospodarzami IV Zlotu byli: Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie im. Tadeusza Sendzimira SA w Krakowie oraz Komisja Kół Zakładowych działająca przy tym oddziale.

Zgromadził on działaczy PTTK z 47 oddziałów zakładowych, miejskich i osiedlowych, a także z wielu kół i klubów PTTK działających przy spółdzielniach mieszkaniowych z różnych regionów Polski. Pierwszego dnia uczestnicy zlotu mieli możliwość spotkania się z prezesami 24 spółdzielni mieszkaniowych z całej Polski, w celu przekazania informacji i doświadczeń oraz dobrych wzorów współpracy obu środowisk tj. PTTK i spółdzielczości mieszkaniowej. Drugi dzień zlotu w całości był poświęcony problematyce zakładowej.


Uczestnicy zlotu

Swoją obecnością zlot zaszczycili zaproszeni goście: Aniela Szlompek - Członek Honorowy PTTK, Jerzy Borowiec - wicewojewoda śląski, Edward Jabłoński - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, Józef Zajkowski - prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach, Andrzej Kuper - redaktor naczelny wydawnictwa "Domy Spółdzielcze", a zarazem członek prezydium naszej komisji. Długą i ważną listę obecnych na zlocie prezesów spółdzielni mieszkaniowych otwierała Krystyna Piasecka - prezes Zarządu Katowickiej SM.

Każdy uczestnik zlotu, oprócz naklejki samoprzylepnej i okolicznościowej plakietki, otrzymał pakiet materiałów propagujących walory turystyczne i krajoznawcze poszczególnych powiatów bądź gmin województwa małopolskiego. Reklamowały się m.in.: Kraków, Krzeszowice i Pałac Potockich, Dobczyce, Wieliczka i Kopalnia Soli oraz Muzeum Żup Krakowskich, Niepołomice, Bochnia i Kopalnia Soli, Jaskinia Nietoperzowa, Jaskinia Wierzchowiska, Alwernia, Czernichów, Liszki, Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów, Rudno i zamek "Tęczyn", Myślenice. Uzupełnieniem otrzymanego zestawu była mapa turystyczna "Okolice Krakowa".

Obrady plenarne otworzył przewodniczący Komisji ZG PTTK, zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK Ryszard Kunce, który przedstawił członków komisji oraz omówił pokrótce program jej działalności w XV kadencji i najważniejsze zamierzenia realizowane w 2002 r.

Program działania w XV kadencji komisji to aktywizacja środowisk w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy, rozszerzenie działań na tereny wiejskie, promocja aktywnego wypoczynku i turystyki wśród rodzin, współpraca i pomoc jednostkom organizacyjnym PTTK działającym w środowiskach osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy, przygotowanie propozycji organizacji imprez i akcji centralnych adresowanych do środowisk w miejscu zamieszkania i zakładów pracy.

Najważniejsze zamierzenia zrealizowane w roku 2002 to:

 • w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Gór ogłoszenie dla dzieci i młodzieży w szczególności, ale także i dla całych rodzin, konkursu plastycznego pt. "Rodzinna górska wędrówka";
 • przyjęcie patronatu komisji i przyznanie statusu imprezy centralnej dwóm zgłoszonym imprezom, tj. "Rajdu Rodzinnego po Górach Świętokrzyskich" (organizator: Oddział PTTK w Kielcach) i "XXI Złazu Rodzinnego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych woj. śląskiego" (organizator: Oddział PTTK w Sosnowcu);
 • organizacja IV Ogólnopolskiego Zlotu Przedstawicieli Kół, Klubów i Oddziałów PTTK działających w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy;
 • analiza funkcjonowania zakładowych i osiedlowych kół i oddziałów PTTK (na podstawie rocznej statystyki z działalności);
 • nawiązanie współpracy z jednostkami PTTK działającymi w środowisku wiejskim;
 • promocja turystyki rodzinnej poprzez współpracę z wszelkiego rodzaju dostępnymi mediami.

Następnie głos zabrali goście zlotu, którzy swoimi wystąpieniami zainspirowali ogólną plenarną dyskusję. Krystyna Piasecka, prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mówiła o bardzo dobrej dotychczasowej współpracy PTTK ze spółdzielczością na jej terenie i dość wymiernej pomocy Zarządu Katowickiej SM dla terenowej organizacji naszego Towarzystwa, przy dorocznych Złazach Rodzin

Turystycznych z osiedli mieszkaniowych, imprezie organizowanej przez Nelę i Tytusa Szlompków. Aniela Szlompek podzieliła się swoimi doświadczeniami z wieloletniej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi na terenie województwa śląskiego, Jerzy Borowiec, wicewojewoda śląski, wyraził swoją przychylność dla działalności PTTK i uznanie za dotychczasowe osiągnięcia w popularyzacji masowej turystyki rodzinnej.

W uznaniu dotychczasowych osiągnięć i podziękowaniu za osobiste zaangażowanie oraz pomoc i współpracę przewodniczący Ryszard Kunce wręczył, pierwsze w nowej edycji, honorowe dyplomy komisji przyznane wyróżnionym koleżankom i kolegom: Krystynie Piaseckiej - prezes Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Elżbiecie Stefańczyk - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Oskard" w Tychach, Anieli Szlompek - Członkowi Honorowemu PTTK i członkowi Kapituły Odznaczeń ZG PTTK, Helenie Grzywacz - przewodniczącej Komisji Kół Zakładowych Oddziału PTTK przy Hucie im.T. Sendzimira w Krakowie, Łucji Wróbel - prezesowi Zarządu Oddziału PTTK Stoczni "Gdynia", Józefowi Zajkowskiemu - prezesowi Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Wspaniałym uzupełnieniem obrad pierwszego dnia była prelekcja Jerzego Kapuścińskiego, który przedstawił walory turystyczne i przyrodnicze ziemi świętokrzyskiej. Ogromna wiedza krajoznawcza i przepiękne slajdy zrobiły na uczestnikach zlotu duże wrażenie.

Dyskusję plenarną drugiego dnia zlotu rozpoczął Ryszard Bielecki - prezes Oddziału PTTK przy Hucie T. Sendzimira SA w Krakowie, współorganizator tego zlotu, który przedstawił krótką historię oddziału, a także problemy jego działalności w obecnej sytuacji ekonomicznej. W trosce o wypracowanie jeszcze lepszych form współdziałania PTTK w środowiskach zarówno zakładów pracy, jak i osiedli mieszkaniowych wypowiadali się koleżanki i koledzy z Gdyni, Pabianic, Kalisza, Krakowa, Katowic, Tych, Zabrza, Rzeszowa.

Po owocnej dyskusji, trwającej także trzeciego dnia zlotu, uczestnicy przedstawili Komisji ZG PTTK następujące wnioski do realizacji:

 • pomoc instruktażowa dla oddziałów upadających zakładów pracy, często bez własnej siedziby i możliwości kontaktu z własnymi członkami;
 • w sytuacji likwidacji zakładów pracy szczególnie ważne byłoby kierowanie działaczy PTTK do jednostek miejskich/osiedlowych PTTK;
 • szerszy przepływ informacji między oddziałami, kołami zakładowymi i kołami działającymi przy spółdzielniach mieszkaniowych;
 • wspólne organizowanie imprez turystycznych;
 • bardziej ekspansywna działalność turystyczna i krajoznawcza w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej;
 • kontynuacja ogólnopolskich zlotów.

Atmosfera w trakcie całego zlotu była bardzo ciepła i serdeczna, a obrady owocne. Na zaproszenie Jerzego Kapuścińskiego V Ogólnopolski Zlot odbędzie się na ziemi świętokrzyskiej, w obiekcie PTTK na Świętej Katarzynie.

Do zobaczenia na V Zlocie!
Helena Grzywacz, Barbara Kalinowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT