PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Obrady kolarzy w Krajence


W Krajence (tuż przed wyborami samorządowymi) obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Tematykę spotkania zdominowały kwestie związane z organizacją centralnych imprez kolarskich.

Ustalono, że Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej (a więc impreza szkoleniowa) odbędzie się w dniach 14-21 czerwca 2003 r. w Gliwicach-Czechowicach, a jej organizatorem będzie tamtejszy Klub PTTK im. Władysława Huzy, współdziałający w tym zakresie z władzami miasta i powiatu. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK zaplanowany na 9-16 sierpnia 2003 r. rozstawi swe miasteczko namiotowe w Ustrzykach Dolnych. Turyści kolarze w toku codziennych wędrówek poznawać będą nie tylko osiągnięcia południowo-wschodniego zakątka Polski, ale odwiedzą także sąsiednią Ukrainę.

Z członkami komisji spotkali się marszałek województwa wielkopolskiego Stefan Mikołajczak oraz starosta złotowski Janusz Szczerbiak. Obaj samorządowcy z zainteresowaniem wysłuchali propozycji przewodniczącego zespołu KTKol. ZG PTTK Waldemara Wieczorkowskiego dotyczącej zorganizowania w 2005 bądź 2006 r. Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego AIT. Polska w przeszłości już ośmiokrotnie organizowała tę imprezę, nad którą patronat przyjmuje Międzynarodowe Zrzeszenie Turystyczne (czyli AIT), mające swą siedzibę w Genewie. Po raz ostatni w 2001 r. na międzynarodowy rajd do Giżycka przybyło 1200 turystów, którzy przez tydzień odbywali rowerowe wędrówki po Warmii i Mazurach. Ustalono, że bazę noclegową dla rowerzystów przybyłych na rajd AIT na ziemi złotowskiej będzie stanowić Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence (mający internat, stołówkę oraz rozległy teren, na którym będzie można rozstawić namioty i przyczepy carawaningowe). Marszałek i starosta, widząc promocyjny charakter planowanej imprezy dla tego skrawka Wielkopolski oraz jej rekreacyjną i integracyjną rolę, bez wahania zadeklarowali finansową i merytoryczną pomoc swych urzędów. Szczegóły zostaną omówione wiosną przyszłego roku po zatwierdzeniu lokalizacji i terminu rajdu przez władze AIT.

W dalszej części obrad omówiono kwestie współredagowania tematycznego numeru kwartalnika "Gościniec PTTK" poświęconego w całości turystyce kolarskiej, przygotowania do druku broszury z kompletem regulaminów obowiązujących w turystyce kolarskiej PTTK, bieżącego aktualizowania rowerowej strony internetowej.

W skład Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wchodzi 12 osób, wyłonionych w tajnych wyborach na Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego PTTK, a wywodzących się z klubów turystycznych m.in. w Bydgoszczy, Myszkowie, Nysie, Pyskowicach, Toruniu i Warszawie. Więcej informacji o działalności Komisji: internet http://ktkol.pttk.pl

Uczestnicy zlotu brali również udział w wycieczce krajoznawczej, zwiedzając Hutę im. T. Sendzimira w Krakowie, dworek Jana Matejki w Krzesławicach, opactwo Cystersów i zabytkowy drewniany kościółek św. Bartłomieja w Mogile, nowoczesny obiekt sakralny - kościół "Arka Pana" w Krakowie.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT