PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Komunikat - apel


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK pragnie uczulić koleżanki i kolegów z referatów weryfikacyjnych wszystkich odznak turystyki kwalifikowanej na wnikliwsze sprawdzanie treści i prawidłowego wypełniania książeczek, zgodnego z aktualnymi regulaminami odznak.

Podstawą do tego apelu jest obserwacja "osiągnięć" młodych turystów podczas Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego na różnych etapach. Wieloletnie obserwacje postępowania drużyn przy dążeniu do osiągnięcia jak najwyższej punktacji dają nam podstawy do uzasadnionych podejrzeń, co do nieetycznych poczynań opiekunów i dawania złych przykładów młodym turystom.

Postawmy tamę takim działaniom.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT