PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

600 wycieczek Osiedlowego Klubu PTTK "M-2"


Klub Osiedlowy PTTK "M-2" działający przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał 17 kwietnia 1978 roku (a więc powoli zbliża się do ćwierćwiecza swego istnienia). W latach 1979-2001 klub dwudziestokrotnie startował w konkursach Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, uzyskując 12-krotnie pierwsze, 5-krotnie drugie i 3-krotnie trzecie miejsce.


Turystykę rowerową uprawiają dziewczęta i chłopcy

W konkursie za 2001 r. zajął II miejsce; dyplom potwierdzający ten fakt prezes klubu odebrał 30 maja br. podczas Ogólnopolskiej Narady Prezesów Klubów Turystyki Kolarskiej PTTK odbytej w Sielpi Wielkiej. W okresie od dnia powstania do 16 czerwca 2002 r. włącznie klub zorganizował 600 imprez (wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wędrowne), w których udział wzięło prawie 8400 osób. Zdecydowana większość z tych wyjazdów to imprezy dla rowerzystów. Ten, kto wybrał się na wszystkie wycieczki i wędrówki kolarskie, musiał na swym jednośladzie pokonać 57.740 km. Członkowie klubu w tym okresie zdobyli 1378 odznak turystycznych i krajoznawczych (w tym tak nobilitujące w środowisku kolarskim, jak KOT duża złota i KOT za wytrwałość, Odznaka Rajdu Kolarskiego Dookoła Polski (w wersji małej i dużej), Szlakami Zamków w Polsce - srebrne, Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 oraz Międzynarodowe Odznaki Kolarskie AIT). Z przemnożenia liczby uczestników przez ilość kilometrów pokonanych na każdej wyprawie rowerowej i zsumowania tych iloczynów wynika, że myszkowscy cykliści pokonali łącznie 375.963 km, a więc powoli zbliżają się do Księżyca*).


Łukasz Wider (w środku)
spełnia rolę klubowego mechanika

Członkowie klubu "M-2" nie tylko jeżdżą. Pomagają innym ogniwom turystycznym, popularyzują kolarstwo, prowadzą referaty weryfikacyjne odznak, opracowują przewodniki i mapy turystyczne po swym regionie (do wglądu w Centralnej Bibliotece PTTK). Przed rokiem wprowadzili odznakę krajoznawczo-turystyczną "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej", którą do tej pory zdobyły 52 osoby z Gliwic, Tych, Tarnowskich Gór i Bytomia.

600 wypraw, dzięki którym młodzież klubowa zwiedziła prawie cały kraj, wędrując po Wyspie Wolin, Jurze, Ziemi Chełmińskiej, Roztoczu, jadąc z młodzieńczą fantazją do Kielc przez Zakopane, wędrując szlakiem wojsk króla Władysława Jagiełły pod Grunwald, penetrując Opolszczyznę, Warmię i Mazury oraz Wielkopolskę, moknąc na ziemi koneckiej czy piotrkowskiej - opisano w ośmiu tomach kroniki, bogato ilustrowanej zdjęciami i wycinkami prasowymi. Tamże znajdziemy opisy zagranicznych wypraw rowerowych, m.in. po Słowacji, wokół Tatr, na rajdy AIT w Belgii, Portugalii, Holandii, wyjazdów do Włoch i wędrówek po Francji. Opis życia klubowego znajdziemy także w 267 numerach periodyku "W naszym klubie" wydawanego przez Klub PTTK "M-2" od 23 lat.

Dokonania klubu i jego teraźniejszość możemy poznać także poprzez internet, łącząc się z adresem www.pttkm2.obywatel.pl. Prezentowane na tej stronie są liczne zdjęcia, ciekawostki, humor i hymn klubowy, a także informacje o ziemi myszkowskiej, zagospodarowaniu turystycznym, o sponsorach wspomagających finansowo działalność rowerzystów. Z tejże strony dowiemy się, że aktualnie dwoje członków klubu wchodzi w skład 12-osobowej Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, pełniąc w jej strukturach odpowiedzialne funkcje.


Niektóre wycieczki kończą się przy ognisku

*) Księżyc jest odległy od Ziemi średnio o 384.400 km (tak podaje "Encyklopedia przyroda i technika" wyd. III, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969 r., strona 623).

Tekst i zdjęcia:
Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT