PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Sezon żeglarski 2002 w Klubie Wodnym PTTK "AKWA"


Wspaniałe w tym sezonie nawigacyjnym warunki żeglarskie (słońce i wiatr) wywołały u żeglarzy chęci sprawdzenia swoich umiejętności w przymiarkach regatowych.

Klub Wodny PTTK "AKWA" w Augustowie na rozpczęcie sezonu zorganizował 8 czerwca Regaty Klubowe, 13 lipca Puchar Stoczni Jachtowej JW "ŚLEPSK", 27 lipca Puchar Przedsiębiorstwa "POLNET", 10 sierpnia Puchar Stoczni Jachtowej "BALT-YACHT", 11 sierpnia Puchar Burmistrza Augustowa oraz eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.


Odprawa sterników przed regatami

W regatach udział wzięły 164 jachty w klasach Optymist, OMEGA, T-l, T-2, T-3, a łącznie uczestniczyło w nich 456 żeglarzy.


Jachty kabinowe na trasie

W dniach 15-21 lipca gościliśmy w naszym porcie jachtowym sympatycznych żeglarzy, biorących udział w XXIV Ogólnopolskim Rejsie Żeglarskim PTTK i WP "Wigry 2002", zorganizowanym przez Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK oraz WKŻ "Pasat" Oddziału PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy.

Jak wspomniałem, doskonała pogoda znacznie podniosła frekwencję i wprowadziła pogodny nastrój żeglarskiej zabawy, bo chociaż instrukcje żeglugi wprowadzały rygory zawarte w międzynarodowych przepisach regatowych, to do komisji regatowej nie wpłynął żaden protest, a więc żeglowano "fair play", wykazując się dobrą wiedzą i znajomością żeglarstwa.

W naszych turystycznych regatach staramy się stopniowo wprowadzać zasady określone międzynarodowymi przepisami, choć one są bardzo skompli­kowane i zawiłe w wyliczaniu współczynników. W zakwalifikowaniu jachtu do danej klasy bierze się pod uwagę jego długość całkowitą, ciężar, powierzchnię żagli podstawowych i dodatkowych (spinakery, genakery), materiał żagli, kadłuba, masztu, rodzaj miecza, urządzeń balastowych (pasy, trapezy) itp., a w klasie TR zabudowę kabiny. Niemniej daje to pewien komfort startującym i poczucie równych szans na zwycięstwo, bowiem w regatach liczą się również umiejętności żeglarskie.

W obecnym sezonie duże zainteresowanie naszymi regatami przejawiły władze samorządowe Augustowa, producenci sprzętu pływającego augustowskich Stoczni Jachtowych oraz większe przed­siębiorstwa i hurtownie prywatne, poparte mniejszym lub większym ich sponsorowaniem.


Omegi podczas wyścigu

Przyjęcie przez Radio i TV Białystok oraz czasopismo "Żagle" i prasę lokalną sponsoringu medialnego spowodowało, że w regatach organizowanych przez Klub Wodny PTTK "AKWA" brali udział żeglarze z całej Polski.

Tekst i zdjęcia:
Zbigniew Rutkowski


Puchary dla zwycięzców
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT