PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

75-lecie Oddziału PTT-PTTK w Rabce-Zdroju


Od lat dwudziestu regularnie bywam na rabczańskich jubileuszach, zawsze słuchając z dużym zaciekawieniem o niesłabnącej aktywności tutejszego środowiska, w dobie, gdy dla turystyki, szczególnie tej spod znaku PTTK, nadchodzą czasy coraz trudniejsze. Klimat, i ten dosłowny, jak przystało na znane uzdrowisko, i ten PTTK-owski, wielce korzystnie wpływa na górskich turystów i aktywność krajoznawczą tej ziemi. Mijają dekady, zmieniają się prezesi, odchodzi na pozaziemską wędrówkę stara kadra, następuje stopniowa wymiana pokoleń za turystycznym stołem. Wszystko to nie dotyczy jednej tylko osoby, Elfrydy Trybowskiej, Członka Honorowego PTTK, nestorki turystyki rabczańskiej i polskiej, osoby numer jeden w Rabce -Zdroju, przed którą najchętniej ludzie otwierają turystyczne serca, opowiadają o krajoznawczych rozterkach, przedstawiają współczesne PTTK-owskie dylematy.

Oddział Rabczański zawsze miał szczęście do uznania i pamięci zarówno ze strony władz państwowych centralnych, samorządowych, jak i kierowniczego grona PTTK. Patronat nad jubileuszem 75-lecia objął prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Jan Wieczorkowski, a na uroczyste zgromadzenie aktywu do kawiarni w rabczańskim zdroju przybyli: wicewojewoda małopolski Andrzej Haręźlak, poseł na Sejm RP i wielki przyjaciel PTTK-owskiej Rabki Zofia Krasicka-Domka, prezes Zarządu Głównego PTTK Janusz Zdebski, burmistrz Rabki Antoni Rapacz, przedstawiciele Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK: dyrektor Zbigniew Kresek i Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK Jerzy W. Gajewski, Grupy Podhalańskiej GOPR, Gorczańskiego Parku Narodowego oraz spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty". Nie zabrakło szerokiego grona przyjaciół ze środowiska przewodnickiego oraz zaprzyjaźnionych z Rabką oddziałów PTTK w Zakopanem, Nowym Sączu, Bochni i Limanowej.


Prezydium jubileuszu: od lewej poseł na sejm RP Zofia Krasicka-Domka
członek honorowy PTTK - E. Trybowska, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
Jan Wieczorkowski, prezes ZG PTTK - Janusz Zdebski

Z bogatego merytorycznie wystąpienia Elfrydy Trybowskiej, ilustrującego 75-lecie działalności Oddziału Rabczańskiego PTTK, warto przypomnieć kilka faktów. Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Rabce utworzony w 1927 roku, już w okresie międzywojennym położył wielkie zasługi dla turystycznego zagospodarowania Beskidu Wyspowego i Gorców (schroniska na Luboniu Wielkim i Starych Wierchach, sieć szlaków turystycznych) oraz staraniem Komisji Etnograficznej uruchomił muzeum w zabytkowym kościółku p.w. św. Marii Magdaleny. Szczególny wkład pracy w te dokonania stał się udziałem Stanisława Dunin-Borkowskiego, Tadeusza Czoponowskiego, ks. Justyna Bulandy i ks. Jana Surowiaka.

Trwałe i różnorakie zasługi Oddział PTTK w Rabce zawdzięcza wieloletniemu prezesowi w okresie powojennym Czesławowi Trybowskiemu. Jego imię nosi schronisko PTTK na Starych Wierchach oraz tradycyjny zlot młodzieżowy, którego 50. edycja odbędzie się w roku przyszłym. Od 1955 roku pracuje nieprzerwanie na rzecz miłośników gór Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej, a od lat siedemnastu odznaka ta jest szczególnie propagowana w ramach specjalnie organizowanych w środowisku dzieci i młodzieży rywalizacji.


Poczet sztandarowy oddziału podczas mszy św.
w kościele p.w. św Teresy w Rabce Zdroju

Rabczańskie koło przewodników obsługuje z powodzeniem tysiące turystów (od 1965 r.), a Komisja Turystyki Narciarskiej czuwa nad 30 kilometrami turystycznych szlaków w Gorcach. Od 1938 do 2001 roku ukazało się łącznie pięć wydań szczegółowego przewodnika-monografii Rabki i okolic. Od lat 37 pracuje na rzecz odwiedzających uzdrowisko Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, jako jednostka niewydzielona, o charakterze recepcyjnym. W roku 2001 wydano staraniem oddziału wartościowy album o Rabce w starych fotografiach.

Od 1989 roku Oddział PTTK w Rabce zajmuje nowoczesną i wygodną siedzibę przy ul. Piłsudskiego 1, dla powstania której największe zasługi położyli śp. Ignacy Kurzeja i obecny prezes oddziału Jan Ceklarz. W 2000 roku na cmentarzu w Rabce w 60-lecie zbrodni katyńskiej stanął Krzyż Katyński (przy wielkim osobistym wkładzie pracy Elfrydy Trybowskiej).

Oddział sprawuje społeczny nadzór nad schroniskami PTTK na Luboniu Wielkim, Maciejowej, Starych Wierchach i częściowo nad obiektem na Krupowej Hali w Beskidzie Żywieckim.

Wicewojewoda małopolski Andrzej Haręźlak wyraził najwyższy szacunek dla członków PTTK pracujących i działających w szeregach Towarzystwa, za taki wybór życiowej drogi i służby społeczeństwu. Poseł na Sejm RP Zofia Krasicka-Domka najważniejszą rolę dla Towarzystwa w Rabce dostrzega w udanej pracy z młodzieżą. Odmładzanie kadry PTTK, mające charakter sztafety pokoleń, łącznie ze stałym pomnażaniem dorobku, to bardzo istotne zadania PTTK na przyszłość. Jan Wieczorkowski, patron jubileuszu, a prywatnie potomek słynnej rabczańskiej rodziny Kadenów, ostatnich właścicieli uzdrowiska, zapraszał PTTK do współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną.

Prezes Zarządu Głównego PTTK Janusz Zdebski, wręczając oddziałowi okolicznościowy puchar, dziękował za krzewienie w Rabce podstawowych idei naszego Towarzystwa, w tym poczucia rodzinności, atmosfery przyjaźni i turystycznego zbratania. Antoni Rapacz w roku poprzedzającym 50-lecie praw miejskich Rabki zapewnił w imieniu nowo wybranych władz, że PTTK będzie na pierwszym miejscu w zakresie współpracy i pomocy ze strony miejscowej administracji samorządowej.

Jubileusz połączono z małą wystawą ilustrującą dzieje Rabczańskiego Oddziału PTT/PTTK oraz ze sprzedażą wydawnictw. Zaproszona przez Oddział PTTK w Rabce autorka i wydawca książki-przewodnika o Ojcu Świętym Janie Pawle II "Pilnujcie mi tych szlaków" Urszula Własiuk dokonała krótkiej prezentacji dzieła, cieszącego się wśród rabczańskiej społeczności wyjątkowo dużym uznaniem i powodzeniem.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT