PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Święto we Wrocławiu


We Wrocławiu świętowano 13 października 2002 r. jubileusz 50-lecia powołania Oddziału Wrocławskiego PTTK, który to dzień zwieńczył cały cykl imprez i spotkań, głównie na szlakach - jak przystało na turystów. Powie ktoś: cóż to jest przy znacznie większej długowieczności tak licznych oddziałów z Małopolski, Wielkopolski... Tak, rzeczywiście, ale nie należy zapominać, że w nadodrzańskiej stolicy Śląska w 1945 r. trzeba było wszystko zaczynać od początku. Nie na darmo polskich mieszkańców z lat 1945-1946 określa się mianem osadników. Wśród nich znaleźli się oczywiście i turyści, także z doświadczeniami organizacyjnymi, wyniesionymi z PTK i PTT.

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej zaczął się ruch turystyczny w Sudetach i na całym Dolnym Śląsku. W lutym 1946 r. powstała Dolnośląska Spółdzielnia Turystyczna w Jeleniej Górze - ówczesnej kulturalnej stolicy Dolnego Śląska. W maju tegoż roku zorganizowano oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze (też miasta dolnośląskiego), następny, w lipcu - w Sobótce, zaś rozpoczęto pierwsze kroki w tym kierunku w listopadzie we Wrocławiu (oficjalnie zaistniał w czerwcu 1947 r.). Natomiast pierwsze oddziały Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego powstały we Wrocławiu (wiosna), Jeleniej Górze (wrzesień) i przy Politechnice Wrocławskiej (listopad) - w 1946 r.

Zjazd zjednoczeniowy przedstawicieli obu towarzystw z dolnośląskich oddziałów odbył się 18.03.1950 r., zaś po dwóch latach Zarząd Okręgu PTTK powołał Tymczasowy Zarząd Oddziału Miejskiego - jak początkowo się on nazywał - któremu przewodniczył Zbigniew Dopierała. Przygotował on I Walny Zjazd członków PTTK z Wrocławia i okolic, który wybrał pierwszy pełnoprawny zarząd. I jemu przewodniczył Z. Dopierała. Spośród obecnych członków oddziału pięćdziesięcioletni staż posiadają Henryka Bednarczuk, Krystyna Bilińska, Zbigniew Dyśkiewicz, Eugeniusz Rachwalski i Jerzy Załęski. Warto dodać, że wszyscy oni są nadal aktywnymi turystami i działaczami.

Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zgromadziła nie tylko wielu członków i działaczy Oddziału Wrocławskiego, ale i jego sympatyków z całego niemal woj. dolnośląskiego. Nie zabrakło licznych prominentnych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz różnych organizacji, z których niemal wszyscy wygłosili pochwały i gratulacje, wręczając często różne upominki. Wśród nich byli m.in. senator i zarazem prezes PTSM Henryk Gołębiewski, wojewoda Ryszard Nawrat, wicemarszałek Leszek Ryk, przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Tomaszewska, członek Zarządu Miasta Wrocławia Bohdan Aniszczyn, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i b. marszałek prof. Jan Waszkiewicz, prezes Dolnośląskiej Izby Turystycznej Andrzej Jaworski, wiceprezesi ZG PTTK - Lech Drożdżyński i Marek Staffa wręczyli złote (5) i srebrne (4) Honorowe Odznaki PTTK, złotą i srebrne (3) odznaki "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży", srebrne (2) odznaki "Zasłużony Pracownik PTTK". Natomiast prowadzący spotkanie prezes oddziału Bronisław Zathey wraz z Piotrem Adamskim udekorował 94 osoby Medalem Pamiątkowym 50-lecia Oddziału Wrocławskiego (część była nieobecna). Odznakę "50 lat w PTTK" wręczył 8 osobom członek ZG PTTK prof. Krzysztof R. Mazurski.

Miłym akcentem stał się koncert uczniów Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu zorganizowany przez członka Zarządu Oddziału Radosława Jana Tokarza. Osobiście przygotował on i uczestniczył w wykonaniu "Wiązanki turystycznej".

W dobrych nastrojach większość uczestników udała się do niedalekiego hotelu "Plaza", sympatyzującego z PTTK od samego początku swojego istnienia. I tym razem ufundował on przyjęcie typu standing party - smakowite i obfite, łącznie z pysznym, jubileuszowo udekorowanym tortem. Do późna trwały tu rozmowy i wspominki, w których uczestniczyli także goście - byli działacze oddziału, z odległych niekiedy stron, jak choćby Janusz Zaremba.

Warto dodać, że Oddział Wrocławski PTTK jest liderem Towarzystwa w całej południowo-zachodniej Polsce, który wydaje także wielu działaczy szczebla centralnego, w tym wiceprezesów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego. Wiele osób wybieranych jest do komisji krajowych i pełni w nich odpowiedzialne funkcje, m.in. przewodniczących Komisji Turystyki Górskiej i Komisji Krajoznawczej. Niektóre imprezy, jak choćby "Sudecka Wiosna" czy "Rajd Skalnych Grzybów" należą do czołowych w kraju, zaś w zakresie choćby inwentaryzacji krajoznawczej oddziałowy zespół jest w Towarzystwie bezkonkurencyjny. Oddział prowadzi trzy własne schroniska (w których udziela rabatu): dwa w Masywie Ślęży i w Górach Opawskich oraz kemping w Otmuchowie. To tu znajduje się Oficyna Wydawnicza "Sudety", znana z licznych publikacji przewodnikowych i naukowych, to tu co miesiąc od szesnastu lat ukazuje się magazyn górsko-podróżniczy "Na szlaku". Miejmy nadzieję, że będzie tak nadal, i że nadal oddział sprawnie będzie prowadził swoją aktywność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Tekst: Krzysztof R. Mazurski
Fot.: Alina Dopart

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT