PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

"37 Kościańska Jesień nad Obrą"


W dniu 19 października 2002 r. odbył się kolejny Rajd Turystyczny "37. Kościań­ska Jesień nad Obrą" z metą w Czempiniu. Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskie­go w Kościanie, Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Gminy w Czempiniu.

Uczestnicy tras pieszych mieli do wyboru dwie trasy: z Kościana przez Pianowo, Oborzyska Stare do Czempinia i z Oborzysk Starych przez Słonin i dalej szlakiem niebieskim do Czempinia. Trasa rowerowa była dowolna, zgodnie z regulaminem KOT. Na metę przy Szkole Podstawowej w Czempiniu przybyło pieszo i na rowerach 275 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli okazję nabyć przewodniki turystyczne, znaczki rajdowe i materiały statutowo-organizacyjne.

Dla młodzieży szkolnej odbyły się konkursy rekreacyjno-sprawnościowe i konkurs krajoznawczy. W najważniejszym konkursie krajoznawczym o ziemi kościańskiej pierwsze cztery miejsca zajęli: Marcin Dudek, Małgorzata Tomaszyk, Mateusz Tomaszewski z Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie i Karolina Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej w Buczu. Wszyscy uczestnicy, którzy w konkursach zajęli pierwsze cztery miejsca, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.


Miły moment wręczenia nagród

Najliczniejsze drużyny przybyły z Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie. Z najdalszych zakątków przybyli turyści z Mosiny, Bucza i Włoszakowic. Podsumowując sezon turystyczny, prezes Oddziału PTTK w Kościa­nie Tadeusz Krzyżanowski wręczył wyróżnienia: Złotą Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" otrzymała Maria Garsztka z Kościana, a odznakę "25 lat w PTTK" Maria Pluta z Kościana. W godzinach popołudniowych uczestnicy udali się w drogę powrotną do swoich domów.

Włodzimierz Kozłowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT