PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Centralny Rejestr Szlaków PTTK


W upływającym 2002 roku prezydium Zarządu Głównego PTTK podjęło uchwałę o utworzeniu Centralnego Rejestru Szlaków PTTK. Powstająca kartoteka ma w założeniu obejmować wszystkie szlaki znakowane przez PTTK - piesze (górskie i nizinne), rowerowe, narciarskie, jeździeckie i kajakowe. Baza danych szlaków będzie ważnym atutem PTTK w rozmowach, zarówno z Ministerstwem Gospodarki o przyszłości szlaków, jak i z innymi ewentualnymi sponsorami o ich znakowaniu.

Program rozpocząłem pisać w maju br., od zaprojektowania odpowiednich baz danych. Rychło okazało się, iż solidna baza szlaków powinna zawierać w sobie również bazę znakarzy znakujących owe szlaki oraz całej infrastruktury szlakowej (jak drogowskazy, schematy szlaków, tabliczki z nazwą itd.). Zaprojektowanie systemu, który spinałby tak bogaty zbiór danych, nie było zadaniem łatwym.

Już wtedy jasne było, iż musi to być program pracujący w sieci, gdyż różne ośrodki odpowiadają za znakowanie różnych szlaków i nie wydaje się możliwe, aby program działał na jednym wskazanym komputerze. Pojawiła się zatem kolejna kwestia - bezpieczeństwa zgromadzonych danych - tak, aby nikt z zewnątrz nie mógł ich skopiować ani zniszczyć. Na ten problem położyłem w trakcie swoich prac bardzo duży nacisk.

Po rozwiązaniu wszystkich problemów rozpoczęły się żmudne miesiące budowania Centralnego Rejestru Szlaków PTTK. I wreszcie pod koniec października ujrzała światło dzienne wersja gotowa do testów i do wprowadzania pierwszych danych. Kolejnym etapem było testowanie powstałego programu oraz pisanie jego dokumentacji, która obecnie liczy kilkadziesiąt stron. Ostatecznie pracę zakończyłem wraz z końcem listopada i przekazałem gotowy program użytkownikom.

Możliwości programu dotyczą przede wszystkim magazynowania i przetwarzania danych o szlakach, punktach charakterystycznych, infrastrukturze oraz znakarzach. Powstały najróżniejsze formy wyszukiwania zgromadzonych informacji. Dodatkowo zaprojektowałem możliwość określania w programie bardzo dokładnego przebiegu szlaku za pomocą tzw. tracków GPS, co w przyszłości umożliwi Towarzystwu sprzedaż pewnych danych wydawnictwom drukującym mapy turystyczne lub wydawanie własnych map z bardzo dokładnym odwzorowaniem przebiegu szlaków turystycznych.

Program korzysta również z istniejących już baz danych obiektów noclegowych PTTK oraz oddziałów PTTK, które powstały wcześniej na potrzeby serwisu internetowego Towarzystwa. Obecnie jednym kliknięciem można uzyskać wszystkie zgromadzone informacje o oddziale znakującym dany szlak oraz o obiekcie PTTK stojącym przy szlaku.

Program i baza danych są gotowe. Teraz trzeba wypełnić je treścią, tzn. opisać przebiegi wszystkich szlaków znakowanych przez PTTK. Nie będzie to zadanie ani łatwe, ani szybkie. Jednak sądzę, iż jako Towarzystwo musimy zdobyć się na ten spory wysiłek, aby móc w przyszłości pochwalić się nowoczesnym i sprawnym rejestrem naszych szlaków.

Łukasz Aranowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT