PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Ludzie gór


Mijający czas zaciera obraz dokonań pokoleń i konkretnych osób, których działalność zasługuje na pamięć i szacunek. Jest także swoistym zobowiązaniem kolejnych pokoleń do kontynuowania i wzbogacania wcześniej podjętych prac. Stąd narodził się pomysł utrwalenia sylwetek ludzi gór związanych z działalnością Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Znany i zasłużony dziennikarz i realizator telewizyjnych programów turystycznych red. Krzysztof Smereka podjął się zadania utrwalenia na kasetach wideo rozmów - wywiadów z tymi właśnie wybitnymi ludźmi gór. Dało to początek zbioru gromadzonego w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, zrealizowanego na podstawie nagrań filmowych rozmów z Władysławem Krygowskim (nagranie z 1992 r.), Władysławem Midowiczem (1992 r.), Edwardem Moskałą (1995 r.), Zofią Radwańską - Paryską i Witoldem Henrykiem Paryskim (1996 r.) oraz z Markiem Staffą (2002 r.). Zrealizowano też nagranie dokumentalne pt. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (2002 r.).

Zachęcamy do zainteresowania się tymi nagraniami - zawierają one bogatą wiedzę o polskich górach, prezentują ciekawe, oryginalne pomysły działalności turystycznej i krajoznawczej na tym terenie, są dowodem ogromnej pasji i pracy wielkich ludzi turystyki górskiej.

Ryszard Kunce

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT