PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Pamiątkowe tablice


W dniu 28 września 2002 r. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie przy ul. Conrada 7 została odprawiona msza święta oraz poświęcone tablice, umieszczone w kaplicy turystycznej tego kościoła, upamiętniające zasłużonych działaczy PTTK, honorowych przodowników turystyki górskiej: Tadeusza Gurbiela (15 V 1908 - 23 VIII 1993), absolwenta SGH, żołnierza Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim w batalionie "Gustaw" i Jana Stankiewicza (18 VI 1927 - 2 III 2000), architekta, czynnego działacza SARP.

Mszy świętej przewodniczył ks. prof. Marek Starowieyski, honorowy przodownik turystyki górskiej, koncelebrowali ks. kanonik, proboszcz tutejszej parafii, Jan Huryn oraz ks. kanonik, proboszcz parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, Roman Indrzejczyk, honorowy przodownik turystyki górskiej.

Na uroczystość przybyli ze sztandarem towarzysze broni Tadeusza Gurbiela ze zgrupowania "Gustaw", walczącego w czasie Powstania Warszawskiego na Starówce oraz córka Krystyna Gurbiel. Zarząd Główny PTTK reprezentowali sekretarz generalny Andrzej Gordon i honorowy przewodniczący Komisji Przewodnickiej Tadeusz Stefański.

Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK reprezentowała Jadwiga Polańska, a Oddział Stołeczny reprezentowali prezes Tadeusz Martusewicz, wiceprezes Jerzy Kononowicz i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Misztal. Poczet sztandarowy Oddziału Stołecznego stanowili Zenon Gąstoł, honorowy członek Towarzystwa i honorowy przodownik turystyki górskiej, asystowali Marek Mazurkiewicz i Henryk Ogonowski, honorowi przodownicy turystyki górskiej.

Część wokalną wykonali: sopran pani Aleksandra Bubicz, solistka Warszawskiej Opery Kameralnej oraz tenor Jerzy Antepowicz, śpiewak solista, honorowy przodownik turystyki górskiej. Uroczystość zakończyło w bardzo miłej atmosferze spotkanie prawie turystyczne, przy herbacie i "chlebku ze smalcem domowej roboty", zorganizowane przez ks. kanonika proboszcza Jana Huryna. Umieszczenie tablic i uroczystość ich poświęcenia zorganizowała Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Stołecznego PTTK.

Tekst: Tadeusz Blejarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT