PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

"Rodzinna Wędrówka Górska"


Z inicjatywy Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Gór ogłoszony został w marcu 2002 r. konkurs plastyczny pod tytułem "Rodzinna wędrówka górska". Do konkursu komisja zaprosiła dzieci i młodzież z oddziałów PTTK, placówek oświatowych, wychowawczych, ośrodków kultury, a przede wszystkim całe rodziny, które mogły w jednej formie plastycznej przedstawić swoją górską wędrówkę odbytą w roku 2002 - ogłoszonym Międzynarodowym Rokiem Gór.

Termin składania prac konkursowych upłynął 15 października. Konkurs cieszył się nadspodziewanie dużym powodzeniem, gdyż do komisji konkursowej wpłynęło 477 prac dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych z 40 placówek z całej Polski.

W dniu 28 października br. odbyło się w gościnnych progach Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Oskard" w Tychach posiedzenie prezydium Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK z udziałem gości w osobach: Jerzego Borowca - wicewojewody śląskiego, Barbary Koniecznej - radnej miasta Tychy, a zarazem wiceprzewodniczącej Komisji ZG PTTK oraz Elżbiety Stefańczyk - prezesa SM "Oskard" w Tychach. W czasie tego posiedzenia dokonano rozstrzygnięcia konkursu.

Jury konkursowe poszerzone o profesjonalistów plastyków oceniło nadesłane prace, proponując do nagrody głównej 4 najlepsze (po jednej z 4 kategorii wiekowych) oraz 7 wyróżnień: w kategorii do 7 lat I miejsce otrzymała praca Magdy Opoki z Tych, a wyróżnienie praca Igi Ignaszak z Deszczna. W kategorii 7-9 lat I miejsce zajęła praca Moniki Ryś z Tych, a wyróżnienia prace Denisa Krawczyka z Dąbrowy Górniczej i Moniki Zdrożnej z Tych. W kategorii 10-13 lat I miejsce jury przyznało pracy Piotra Hatlapa z Tarnowskich Gór, a wyróżnienia pracom Justyny Łaby z Biłgoraja i Krzysztofa Środulskiego z Szymbarka. W kategorii 14-18 lat I miejsce otrzymała praca Emilii Żukowskiej z Białegostoku, a wyróżnienia prace Agnieszki Drabik z Jaworzna i Marty Praszczyk z Wrocławia.

Łącznie nagrodzono 11 prac. Główną nagrodą w każdej kategorii wiekowej będzie pobyt weekendowy dla rodziny 3-osobowej - (nocleg i śniadanie) w wybranym obiekcie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ufundowany przez Zarząd Majątkiem ZG PTTK, a dla wyróżnionych nagrody w postaci sprzętu sportowo-turystycznego ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Oskard" w Tychach, Redakcję Wydawnictwa "Domy Spółdzielcze" w Warszawie oraz Komisję Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK, która dodatkowo postanowiła aż 50 prac zaprezentować na wystawie pokonkursowej zorganizowanej 8 grudnia br. w galerii ZG PTTK.

Barbara Kalinowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT