PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

Zapraszamy do lektury "Gościńca"!


polecamy numery:


Jest mi niezwykle miło, iż mam zaszczyt złożyć Wam życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom, członkom PTTK radosnych i spokojnych Świąt, życzę, aby nadchodzący Rok 2003 szczodrze obdarzył Was zdrowiem, uśmiechem i radością, aby spełnił Wasze marzenia. Gorąco pragnę, aby działalność w Towarzystwie i aktywność turystyczna była dla Was źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Rok 2003 to rok 130-lecia TT-PTT-PTTK. Powinniśmy wykorzystać tę rocznicę do spopularyzowania w społeczeństwie naszego dorobku i idei, aby pozyskać dla Towarzystwa nowych sympatyków, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Koleżanki i Koledzy! Głębokie przeobrażenia otaczającej rzeczywistości wymagają od nas elastyczności i umiejętności adaptacji. Warunkiem rozwoju Towarzystwa jest jego bogata, różnorodna, atrakcyjna oferta programowa, a także atmosfera wzajemnego zrozumienia, koleżeństwa, przyjaźni. Naszym obowiązkiem jest sprostać wyzwaniom czasu, aby umocnić i rozwinąć dorobek poprzedników. Towarzystwo jest wspólną wartością i dziełem nas wszystkich.

Szczególną uwagę w nadchodzącym roku poświęcimy sprawom Oddziałów PTTK, wszak tutaj toczy się główny nurt funkcjonowania Towarzystwa. Nie mniej ważną jest kwestia finalizacji prac nad nową strategią gospodarczą Towarzystwa. Rozpoczniemy też przygotowania do czekającego nas w roku 2006 jubileuszu 100 - lecia powstania PTK.

Drogie Koleżanki i Koledzy. Życzę nam wszystkim pięknych planów, na miarę naszych ambicji oraz śmiałości w ich realizacji.

DOSIEGO ROKU
Janusz Zdebski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT