PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (8)/2002
ISSN 1642-0853

W numerze:

Na szlakach PTTK

Sprawy oddziałów PTTK

Z teki krajoznawcy

Trybuna komisji

Tacy sami

Z myślą o następcach

Sylwetki

Z historii towarzystwa

Odeszli od nas

Od naszych korespondentów

Sprawy organizacyjne

Kontakty zagraniczne

Życie gospodarcze

Bliżej z §

Propozycje

Z księgarskiej półki

Wstawki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
ORIENT