PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Z księgarskiej półki
Grzegorz Rąkowski: Polska egzotyczna. Przewodnik, Wyd. 2 uzupełnione i poprawione, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 2002

Oficyna Wydawnicza "Rewasz" wznowiła znakomity przewodnik Grzegorza Rąkowskiego "Polska egzotyczna". Drugie wydanie przewodnika, podobnie jak pierwsze, zostało wydane w dwóch osobnych tomach. Bardzo staranna jest szata edytorska, znakomite aktualne opisy, świetne zdjęcia, piękne rysunki i trwała sztywna oprawa dodatkowo zachęcają do kupienia przewodnika. Tom pierwszy omawia pas graniczny wschodniej Polski od granicy z Litwą do Drohiczyna, tom drugi od Drohiczyna do Medyki. Na prawie 800. stronach znajdujemy kompendium wiedzy o terenach leżących przy wschodniej granicy Polski. Opisy szlaków są bardzo dokładne, napisane piękną polszczyzną. Autor zachęcając do odwiedzenia tych terenów pisze: "Dla rasowego krajoznawcy te ciągle jeszcze nie odkryte przez turystykę i słabo penetrowane tereny są szczególnie atrakcyjne ze względu na ograniczające dostępność przygraniczne położenie oraz niewielką gęstość zaludnienia. (...) W żadnej innej części Polski nie spotykamy tak pięknych wiosek". Wybierzcie się z autorem na wyprawę w barwny, egzotyczny świat pogranicza, w którym ocalały ostatnie relikty dawnych Kresów.

SJ.


Maria i Przemysław Pilichowie: Polska. Ilustrowany przewodnik, Wyd. 4, Warszawa 2001, 943 s.

Nowy, bogato ilustrowany przewodnik po Polsce jest przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników. Turysta znajdzie w nim szczegółowe informacje o najciekawszych miejscowościach, ważniejszych pasmach górskich i wszystkich parkach narodowych. Ponadto zawiera liczne ciekawostki dotyczące znanych ludzi oraz propozycje wycieczek w najbliższe okolice.

Przewodnik uwzględnia aktualny podział administracyjny kraju, nie zawiera opisu tras, a zgromadzony materiał jest uporządkowany alfabetycznie wg haseł przedmiotowych w obrębie poszczególnych województw. Korzystanie z publikacji ułatwia oznaczenie poszczególnych województw innym kolorem, a tekst przewodnika wzbogacają liczne ilustracje, mapy i szkice.


Andrzej Michalczyk: Dzieje turystycznego kajakarstwa ziemi gdańskiej 1947-1997, Gdańsk 2002; 655, XLVIII, [11] s.

Regionalny Oddział PTTK w Gdańsku wydal w I kwartale br. książkę autorstwa Andrzeja Michalczyka pt. "Dzieje turystycznego kajakarstwa ziemi gdańskiej 1947-1997". Autor jest znanym na Pomorzu i w kraju działaczem w dziedzinie kwalifikowanej turystyki kajakowej. Przez ćwierć wieku z dużym powodzeniem pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki Kajakowej Oddziału PTTK "Ziemi Gdańskiej", a także przez 6 lat wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK w Warszawie. W tym czasie był organizatorem znanych i trwających do dziś międzynarodowych i ogólnopolskich spływów kajakowych w kraju i za granicą.

Wydana praca ma charakter kompendium wiedzy z dziedziny organizacji i popularyzacji kwalifikowanej turystyki kajakowej napisanej przez doświadczonego turystę kajakowca i organizatora, nie tylko na ziemi Gdańskiej, lecz także w różnych rejonach kraju i poza jego granicami. Książka zawiera, między innymi ciekawe i usystematyzowane dane statystyczno-historyczne, dotyczące rozwoju, aktywnej działalności klubów i sekcji kajakowych oraz Komisji Turystyki Kajakowej "Ziemi Gdańskiej" na przestrzeni 50-ciu lat, a także prezentuje sylwetki znanych w kraju, aktywnych animatorów turystycznego kajakarstwa, tudzież historię znanych w kraju i poza jego granicami międzynarodowych, ogólnopolskich spływów kajakowych przez to środowisko organizowanych.

Książka ta posiada też walor naukowego opracowania tej dziedziny turystyki i może służyć jako wartościowa pomoc naukowa dla wszelkich szkół, w tym także wyższych, prowadzących kierunki i specjalności turystyczne. Serdecznie ją polecam.

Włodzimierz Gaworecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT