PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XLI Ogólnopolski Zlot Sudeckich
Przodowników Turystyki Górskiej PTTK


 • Organizator: Oddział Miejski PTTK w Zielonej Górze.
 • Miejsce: Pałac w Mysłowie k./Kaczorowa (gmina Bolków, pow. Jelenia Góra).
 • Termin: 18 - 20 października 2002 r.
 • Koszt uczestnictwa: 130 zł.
 • Wpłata na konto: Oddział Miejski PTTK, 65 - 426 Zielona Góra, ul. Kupiecka 15/17 z dopiskiem "41 Zlot", WBK BZ S.A. O/Zielona Góra Nr 11201812-680-132-3000.
 • Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty prosimy przesłać do 20 września br. na adres Oddziału Miejskiego PTTK w Zielonej Górze.

Program:

18 października 2002 r.

 • 15.00 - 17.00 - przyjmowanie uczestników zlotu
 • 19.00 - otwarcie zlotu, prelekcje.

19 października 2002 r.

 • 8.30 - wycieczki:
  1. Chrośnica - Okolę - Przeł. Widok - "Okopy" - Maślak - Skopiec - Baranieć - Wojcieszów - Radzimowice - Mysłów
  2. Mysłów - Radzimowice - Wojcieszów - Baranieć - Skopiec - Maślak - Podgórki
 • 19.00 - prelekcje, dyskusja, wieczór turystyczny.

20 października 2002 r.

 • 9.00 - 10.00 - podsumowanie i zakończenie zlotu
 • Dla chętnych proponujemy wycieczkę pieszą na trasie: Mysłów (wyjście o godz. 10.30) - Zamek Niesytno (Płonina) - Ciechanowice (PKP) lub Marciszów (PKP) ok. 14.15.

Dla chętnych proponujemy w dniu 18 października turystyczną trasę "przedzlotową": zbiórka na dworcu PKP w Janowicach Wielkich (oczekiwanie na przyjazd pociągów Jeleniej Góry (l1.22) i Wrocławia (l1.34) - o godz. 12.00 Godz. 12.00- 15.30 przejście trasy: Janowice Wielkie - Różanka - Turzec - Częstocin - Płonina - szlak żółty - Mysłów (ok. l0 km).

Świadczenia

- 2 noclegi wraz z wyżywieniem (śniadania, obiadokolacje), znaczek zlotowy, materiały programowe i wydawnictwa, 50% zniżki na PKP, ubezpieczenie NW + KL, udział w imprezach towarzyszących w czasie zlotu (ognisko, wystawa krajoznawcza, przeźrocza, poszukiwanie kamieni półszlachetnych i ozdobnych, kiermasz map i wydawnictw turystycznych).

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Andrzej Kizimowicz, 65-780 Zielona Góra, ul. Kokosowa 5/1, tel. (068) 453 45 07, 0 504 24 91 07, e-mail: akizimowicz@poczta.onet.pl
 • Ryszard Kuczer, 68-300 Lubsko, ul. Norwida 22/7, tel. (068) 372 09 03, 0 603 60 14 41, e-mail: ryszard_k@tlen.pl
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT