PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Ogólnopolski konkurs
"Zwiedzamy obiekty krajoznawcze"


Organizatorzy

 • Sekcja Turystyki Kolarskiej "Sokół" Koła PTTK "Gronie" przy KWK "Marcel" w Radlinie
 • Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl.
 • Komisja Ochrony Przyrody Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl.

Cel konkursu

 • Zachęcenie turystów do poznawania obiektów krajoznawczych w czasie turystycznych wędrówek
 • Bliższe zaznajomienie z poznawanym obiektem poprzez zrobienie opracowania na jego temat
 • Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 15-lecia "Sokoła" w Radlinie

Zasady udziału w konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć turyści różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicząc w konkursie należy stworzyć własne opracowanie na dowolnych kartkach formatu A4 o dowolnym obiekcie krajoznawczym. Przez obiekty krajoznawcze rozumie się dowolne zabytki (zamki, pałace, kościoły, wiatraki, kopalnie itp.) oraz obiekty z zakresu ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody itp.).

Praca może zawierać maksymalnie cztery strony A4. Przy czym należy pamiętać, żeby praca była pisana na kartkach A4 jednostronnie.

Opracowanie może być zrobione w dowolny sposób, tzn. może być napisane ręcznie z naklejonymi pocztówkami lub własnymi zdjęciami, mogą być szkice lub rysunki obiektów, mogą być również prace zrobione na komputerze. Obiekty do opracowań mogą być dowolnie wybrane z całej Polski.

Opracowanie winno zawierać: nazwę obiektu, miejscowość, położenie, krótką historię, opis obiektu oraz aktualny jego stan. Proszę podać, kiedy i na jakiej wycieczce obiekt został zwiedzony. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Prace nie będą zwracane. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa.

Termin przekazania prac

Prace konkursowe można przekazać:

 • na zebraniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach przy ul. Damrota 8, w środy o godz.16.00 w dniach 11 września oraz 9 października
 • na zebraniach "Sokoła" Radlin w kawiarni "Górnicza Strzecha" w Radlinie w środy o godz.15.00 w dniach 18 września oraz 16 października
 • pocztą do dnia 18 października na adres: Koło PTTK "Gronie" przy KWK "Marcel", ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin

Nagrody

Dla najlepszych zostaną wręczone puchary, dyplomy oraz nagrody. Wręczenie nastąpi na uroczystym zebraniu z okazji 15-lecia "Sokoła" w Radlinie, dnia 9 listopada w Kawiarni "Górnicza Strzecha" w Radlinie, przy ul.Korfantego o godz.13.00.

Dla laureatów konkursu spoza Radlina organizator zapewnia bezpłatny nocleg oraz obiad. Z tego też powodu organizator prosi o kontakt telefoniczny wszystkich uczestników celem wcześniejszego powiadomienia o odbiorze nagród. Kluby, komisje, sekcje, szkoły, które wystawią do konkursu przynajmniej 3 osoby, otrzymają pamiątkowy dyplom za udział.

Ocena prac

Prace będą oceniać instruktorzy krajoznawstwa regionu w składzie:

 • Andrzej Likos - przewodniczący
 • Bogdan Tytko
 • Łukasz Ibrom

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Andrzej Likos tel. 0 692 755 025

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT