PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XXXV Rajd Narciarski po Jurze


Cele:

  • propagowanie turystyki narciarskiej na terenach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  • umożliwienie zdobycia dużych NON

Termin: 9-12 stycznia 2003 r.
Baza rajdu w "Gościńcu Jurajskim" w Podlesicach

Charakter rajdu: wędrówka na nartach śladowych i biegowych z elementami orientacji. W przypadku braku śniegu rajd zostanie przeprowadzony jako pieszy.

Zgłoszenia:

w terminie do 15 grudnia 2002 r. na adres:
Oddziału PTTK, 42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 6, tel. /0-32/ 6721841
wraz z wpisowym wynoszącym 70 zł na trasę I, 50 zł na II, 30 zł na III i 5 zł na trasę IV.
Wpisowe na konto oddziału w Banku Śl. O/Zawiercie 10501591-800652075 z zaznaczeniem "Rajd"

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują noclegi, plakietki i na drużynę mapę do przejścia na orientację. Ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie.

Trasy rajdu:

I. czterodniowa: Myszków Mrzygłód - Skały Rzędkowickie - Podlesice /20 km/ - Dzibice - Sadowie - Sokolniki - Podlesice /30 km/ - Hucisko - Bobolice - Łutowiec - Postaszowice - Mzurów - Zdów - Podlesice /32 km/- Lgotka - zamek Morsko - Zawiercie /18 km/. Start z przystanku kolejowego Myszków Mrzygłód 9 stycznia o godz. 10.45.

II. trzydniowa: Myszków Mrzygłód - Skały Rzędkowickie - Podlesice /20 km/ - Hucisko - Bobolice - Łutowiec - Niegowa - Zdów - Podlesice /25 km/ - Lgotka - zamek Morsko - Zawiercie /18 km/. Start z przystanku kolejowego Myszków Mrzygłód 10 stycznia o godz. 10.45.

III. dwudniowa: Podlesice - Hucisko - Bobolice - Łutowiec - Niegowa - Zdów - Podlesice /25 km/ - Lgotka - zamek Morsko - Zawiercie /18 km/. Start z "Gościńca Jurajskiego" w Podlesicach o godz. 9.30 /PKS z Zawiercia o godz. 8.50/.

IV. jednodniowa: Podlesice - Lgotka - zamek Morsko - Zawiercie /18 km/. Start z "Gościńca Jurajskiego" w Podlesicach o godz. 9.30.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT